REC Solar

ВЕИ енергетикaФирмени статииВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Инсталираните модули на REC в действие - Сивице, Чехия

В търсенето на водещ доставчик за соларните си проекти,

ETL-Ekotherm се спира на REC заради екологичната й политика

Един от най-големите съвместни проекти на REC и ETL-Ekotherm е фотоволтаичната централа в Позо-рице, Чехия. В централата, разположена в южната част на страната, са монтирани 2 745 модула REC 220AE. Тъй като там слънчевото греене е благоприятно, се очаква съоръжението да генерира 570 MWh електрическа енергия годишно. ETL-Ekotherm може лесно да проследява системата в реално време от централния си офис в Прага, намиращ се на стотици километри от инсталацията.

Фотоволтаичното поле е завършено през октомври 2009 година. Собственикът на соларния парк в Позо-рице е TOPEMA, spol. s r.o. Собствениците разполагат централата в индустриална зона, тъй като според тях там тя би се вписала най-добре.

ETL-Ekotherm стартира своята дейност през 1990 година като компания, специализирана в областта на отоплителните технологии. През последните няколко години обширното продуктово портфолио на фирмата се разшири, добавяйки и фотоволтаични продукти. В потвърждение на това, през 2008 г. ETL-Ekotherm решава да инвестира в соларния бизнес, затова инициира търсенето на производител на екологично чисти слънчеви модули. Изборът пада върху REC.

Високото качество на продуктите и устойчивостта на производствените процеси прави избора на REC толкова естествен. Модулите REC са замислени, проектирани и произведени в съответствие със скандинавските традиции и дизайн. Широкото използване на енергия, генерирана от ВЕЦ в много от производствените обекти на компанията допринася модулите REC да получат най-бърза възвръщаемост в отрасъла. Сега REC доставя фотоволтаични модули за всички соларни проекти на ETL.

REC Solar Germany GmbH

Leopoldstrasse 175

D-80804 Munich

Germany

Tel: +49 89 442 3859 0

Fax: +49 89 442 3859 99


Top