РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Рефран, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РефранПроизводители на огнеупорни и строителни материали и изделия за металургията, енергетиката, строителството и бита.

Производство и търговия с формовани и неформовани огнеупорни материали – сухи и полусухи набивни и торкрет маси, мертели, обмазки, огнеупорни и топлоизолационни бетони, фракции и други материали и изделия, намиращи приложение при изграждането и ремонта на огнеупорните облицовки на топлинните агрегати /индустриални пещи и сушилни/ в металургията, енергетиката и химията.

Строителни работи по изграждането на нови и ремонта на разнообразен вид топлинни и енергийни мощности – топилни и нагревателни пещи, сушилни, водогрейни и енергийни котли, химически реактори, барабани, топлопроводи и много други.

1680 София, ул. Пирински проход 37А, Производствени бази: гара Елин Пелин

София област, гр. София, кв., Кремиковци, Телефон: 0898753232, Факс: 02/9589921, www.refran.net

RefranTop