РЕКЛАМИ В специално издание, 2010


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

CINK Hydro Energy

cink@cink-hydro-energy.com, www.cink-hydro-energy.com

... още
FRONIUS

Най-големият фотоволтаичен парк в Австрия използва

инвертори Fronius

Най-голямата слънчева електроцентрала в Австрия бе въведена в експлоатация в гр. Еберщалцел (Северна Австрия) в средата на септември 2010 година. Паркът е разположен на площ от 60 000 кв. метра, оборудван е с 4700 фотоволтаични панели и 18 централни инвертора Fronius CL. Капацитетът ... още

FRONIUS

Модулна система. Максимална ефективност.

Fronius CL: Високоефективен централен фотоволтаичен инвертор

с уникална системна структура в концепцията на Fronius MIXTM.

Концепцията MIX™ Fronius CL комбинира високоефективна електроника с уникалнамодулна

системна структура от 15 идентични мощностни елемента. Максималнаефективност и

най-висока издръжливост са предимствата на тази добре замисленакомбинация. Това

превръща Fronius CL в оптималния централен инвертор зафотоволтаични инсталации с

мощност ... още

Gehrlicher

Слънчеви перспективи за вашата печалба

gehrlicher соларни иновации.

Базирайки се на 17-годишния си опит на пазара на фотоволтаични системи и реализацията на множество соларни електроцентрали, техническите специалисти от Gehrlicher Solar AG постоянно развиват от продуктови идеи до готови производствени инсталации. Вие можете да градите своя фотоволтаичен бизнес с нашата развита продуктова линия.

... още
IBC SOLAR

IBC Solar предлага цялостни решения в областта на соларните технологии

Компанията е реализирала над 100 000 инсталации с обща мощност над 1 GW

Основана през 1982 година в Бад Щафелщайн, Германия от Удо Мьорщед, IBC Solar е сред най-значимите европейски компании, предлагащи комплексни решения за производство на енергия от слънцето. В своята ... още

POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK

Biomass Energy

отоплителни централи на биомаса

инсталации с единична мощност от 300 kW до 30000 kW

Електрическа енергия от биомаса

Инсталации с единична мощност от 200 kWel до 20000 kWel

Централизирани системи за отопление

Polytechnik Luft-und feuerungstechnik GmbH

A-2564 Weissenbach (AUSTRIA), Hainfelderstr. 69-71

tel.: 0043/2672/890-0, fax: 0043/2672/890-13

e-mail: office2polytechnik.at, www.polytechnik.com

Про ЕкоЕнергия ООД

София 1000, ул. Трапезица 4, вх.4, ... още

POWER WIND

PowerWind 56

Номинална мощност 900 kW

четириквадрантен честотен конвертор

PowerWind 90/100

Номинална мощност 2500 kW

четириквадрантен честотен конвертор

German engineered wind turbines

PowerWind

www.powerwind.de

... още
VESTAS CEU Romania SRL

Страст

Най-силната причина да дадете най-доброто.

Ние разбираме от вятър, това е което правим повече от 30 години. Като едни от пионерите, ние във Vestas в момента сме лидер във вятърната индустрия, и сме все така устремени да разширяваме нашата лидерска позиция по отношение на технологичните иновации. Това е причината, поради която ... още

АББ България

Свързване на ВЕИ към мрежата? - Естествено

Електроенергията, произведена от вода, слънце и вятър е най-изобилстваща в отдалечени райони като планини, пустини или навътре в морето. Водещите технологии за високо напрежение и автоматизация на АББ подпомагат възобновяемата енергия да достигне около 70 милиона хора като я интегрира към електрическите мрежи, понякога ... още

АЛУКЬОНИГЩАЛ

www.alukoenigstahl.bg

Енергията е безкрайна, когато идва от слънцето!

• Високопроизводителни соларнотермични и фотоволтаични инсталации

• Директно преобразуване на слънчева светлина в електроенергия

• Преобразуване на соларни лъчи в топлина

• Рентабилна инвестиция в бъдещето

• Независимост от покачващи се цени на горива и енергия

• Индивидуални проекти съобразно Вашите потребности

... още
Бисер Системс

Параболичен концентриращ колектор

за битова гореща вода със система

за самонасочване към слънцето

... още
ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН

Ветрорезина Балкан ЕООД е утвърдена на пазара

компания със солиден опит в областта на

проектиране, производство, монтаж и поддръжка

на изделия от стъклопласт.

Произвежданите изделия включват: тръби

(индустриални и корабни), комини, профили,

съдове, резервоари и др.

Продуктите са най-добре използвани

в следните сфери:

•Пренос на корозивни флуиди

•Индустриална канализация

•Водопроводи

•Пренос ... още

ВИА Експо

КОНГРЕС И ИЗЛОЖБА ЗА ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ (EE) И ВЪЗОБНОВЯЕМИ

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) ЗА

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Събитието е едно от най-значимите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите

енергийни източници за Югоизточна Европа. През годините форумът доказа своята роля за развитието на пазара чрез навлизането на нови технологии на регионално ниво. Форматът ... още

Глобал Тест

Грешката веднага разпозната

Термовизионните камери помагат при поддръжката на фотоволтаичните системи.

В последните години се създадоха множество предприятия, занимаващи се с развитието, инсталацията и управляването на соларни паркове. Разбира се, тези инсталации трябва да работят на печалба, а това зависи от оптималната мощност на цялата система. Важен инструмент за наблюдение на оптималната ... още

Глобал Уинд Пауър България

Ние разбираме езика на вятъра – да поговорим за

Вашите представи в тази сфера

Глобал Уинд Пауър е водещ предприемач в областта на ветроенергетиката на европейския пазар. Усилията

ни са изцяло концентрирани в силата на вятъра и до момента имаме изградени повече от 200 ветрогенера-

тора в Германия, Дания и България.

Основната дейност на Глобал ... още

ДЕНИМА ИНВЕСТ

www.denima-invest.bg

Ветроенергийни паркове

Проектиране

Технически мениджмънт

Производство на екологична енергия

Моб тел. 0879 26 14 04

info@denima-invest.bg

... още
Егнатия България

Егнатия България, част от Егнатия Груп предоставя на своите клиенти висококачествени услуги в областта на проучването, проектирането, легализацията, строителството, инсталациите и поддръжката на телекомуникационни мрежи, външни електрозахранвания средно и ниско напрежение, търговски обекти и офиси, фотоволтаични и ветроизмервателни централи, оптични трасета и др.

Сертификат ISO 9001:2008 от TUV Nord.

Дългогодишен международен опит ... още

Ей И Ес Гео Енерджи

Eй И Ес Гео Енерджи ООД

ул. Добротица 28, офис 4

Каварна 9650, България

тел.: +359 570 879 00, моб.: +359 886 466 072

rositsa.rikova@aes.com, www.aes.com

... още
ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

обхваща с дейността си следните области:

Планиране на енергийни системи, изследвания и проучвания,

предвиждания и експертни оценки, проектиране и управление

на електроенергийни обекти

Проучване и проектиране на електропроводи, подстанции

и градски мрежи

Проучване и проектиране на Ветроенергийни паркове

и фотоволтаични централи

Проектиране на системи за автоматичен контрол

на електроенергийни обекти, SCADA

Оптични връзки ... още

ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ

Investment in Energy is Your Business, Construction is Ours!

ELTE Engineering provides the following services

for renewable energy projects:

- Consulting

- Design

- Construction

- Operation and management

Stara Zagora, Bulgaria

Temida Street 5, Block Aykoris A

Tel: +359 42 984 958 / 59, Fax: +359 42 984 960

Sofia, Bulgaria

Tzagradsko Shosse, Mihail Tenev Street 12

Business Center Evrotur, 4th ... още

Енергони

Животът е енергия...

... енергията е живот

www.energoni.com

www.energoni.bg

... още
Ехнатон

Машинно зрение в производство на фотоволтаици… днес и утре

С пренасочването на фокуса на соларната индустрия от количеството към качеството и усложняването на процесите, обширната библиотека инструменти на Cognex за визуална инспекция предлага усъвършенствана технология за машинно зрение за постигане на най-надеждни резултати. Новата Solar Toolbox™ предоставя предварително конфигуриран набор инструменти ... още

И Ес Ди България

енергоспестяващо строителство

енергийна ефективност

устойчив и зелен бизнес

управление на продукти и околна среда

опазване на децата и природата

обучение

коорперативно партньорство

IT партньорство

„И Ес Ди - България” ООД

България

1505

ул. „Джовани Горини” 14, Етаж 2

Телефон: 02 9817041, 02 9816859

Факс: 02 9808306

esdb@esdb.bg

... още
ИДС Солар

Инженеринг на фотоволтаични инсталации

Производство на инвертори с мощност от 80kW до 500kW за фотоволтаични инсталации

Производство на конвертори за ветрови генератори с мощност от 1,5 MW до 2,5 MW

1407 София, бул. Черни връх 47

тел.: (+359) 2/960 88 22

факс: (+359) 2/960 88 08

e-mail: office@idssolar.com

www.ids.ch

Производствена база:

2101 Елин Пелин, бул. Новоселци 174

... още
Интелстав

Предпроектни проучвания

Оценка на потенциала на вятъра

Въздействие вурху околната среда

Експертни оценки

Примери от практиката

Алтернативни становища

Възвръщаемост

Търсене на нови терени

www.intersta.com

... още
Интеркомплекс

ЗА КОНТАКТИ: Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 19 тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414 e-mail: office@intercomplex.bg София, ул. “Акад. Г. Бончев” № 20 02) 971 70 41, факс: (02) 971 71 41 office.sf@intercomplex.bg

ЗА КОНТАКТИ:

Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 19

тел. (032) 241 415, тел./факс: (032) 241 414

e-mail: office@intercomplex.bg

София, ул. ... още

КРИС 94

Електроинженеринг • сервиз •

изграждане на вятърни паркове

9009 Варна, бул. Сливница 230, тел.: 052/910 810

www.kris.bg

... още
ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ

Лонг Ман ООД

Вятърни анализи и одити

Дейности по проектиране и развитие на проекти

Дейности по управление на проекти

Правен и технически одит при продажба на проекти

Административен мениджмънт по време на експлоатация

Ей Би Си Уинд Фарм ООД

Монтаж на професионална измервателна апаратура за анализ на потенциала на вятъра

Поддръжка на апаратурата и събиране на данни

Монтаж ... още

Невен-ЗИГ Солар

Невен-ЗИГ Солар ООД

www.neven-sigsolar.com

бул. Цар Симеон Велики 105

Бизнес център Европа, ет.3

6000 Стара Загора

тел./факс 042/ 25 25 00

моб. 0887 59 25 00

info@neven-sigsolar.com

Neven-SIG Solar OOD

www.neven-sigsolar.com

Tsar Simeon Veliki blvd. 105

Business center Europe, fl.3

6000 Stara Zagora, Bulgaria

tel./fax +359 42 25 25 00

mabile +359 887 59 25 00

info@neven-sigsolar.com

Невен-ЗИГ Солар

Енергия от слънцето

фатаволтаични съоръжения - проектиране и ... още

СМЕ Консулт

1463 София, България

бул. Витоша 126, ап. 11

тел.: +359 2 9520380

факс: +359 2 952 52 21

Constanta, Romania

128 B.P.Hasdeu Str.

Bl. L10, sc.C, ap.30

tel./fax: +40 241517020

Оценка на вятърния ресурс - Започнете от утре

СМЕ Уинд предоставя услуги по оценка на вятърния ресурс в Югоизточна Европа. Ние можем да отговорим на нуждите ... още

СЪНСЪРВИЗ

„СънСЪРВИЗ” ЕООД

гр. София - BG1784, бул. „Цариградско шосе” 133, ет.6,

офис 614, п.к. 55

тел: +359 2 492 13 84, 492 13 85, факс: +359 2 971 84 23,

e-mail: sales@sunservice-bg.com, office@sunservice-bg.com

web: www.sunservice-bg.com

„СънСЪРВИЗ” ЕООД е регистриран в Камарата на Строителите в България като строител имащ право да изгражда обекти от Енергийната инфраструктура втора ... още

Филкаб

Филкаб предлага комплексни решения в областта на соларните системи

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и придоби богат опит. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали надмина 20 MWр.

ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички ... още


Top