РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мат, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Матпроизводство на собствена разработка носещи конструкции за ФВ централи

конструкции за

фотоволтаични електроцентрали

www.mat-ood.com

МАТ ООД, 7200 Разград, Индустриална зона

тел.: +359 84 661-821, факс: +359 84 661-821

info@mat-ood.com

Конструкциите са собствена разработка и

притежават следните характеристики:

• От стоманени, горещо поцинковани профили

• Статични, на зададен ъгъл, спрямо хоризонта

• Приспособяеми за различни видове терени

• За рамкови и безрамкови фотоволтаични панели

• Бързо сглобяеми

• Няма тежки елементи, не е необходима механизация

• Вариант за монтаж на плоски покриви без пробиване

• Производството се контролира от

внедрена СУК ISO 9001:2008.

Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008.

Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите в България и има право да извършва строително-монтажни работи.


Други рекламни публикации на Мат


Top