РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

В И В-ИЗОМАТИК, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ В И В-ИЗОМАТИКRecord Plus PremEon™S

Новото поколение електронни защитни модули PremEon S използват съвеменнна 32 bit технология за гарантиране на безкомппромисна надеждност на защитата. В зависимост от приложението PremEon S имат следните възможнсти за настройка:

• Защита от претоварване (LT) с настройка 0.3 до 1 пъти от обявения ток на прекъсвача;

• Защита от ток на късо съединение (СТ) с фиксирано времезакъснение с настройка от 2 до 13 пъти LT.

• Настройваема защита от ток на утечка със или без времезакъснение

• Вградено тестово устройство във всяка защита.

София 1680, ул. Пирин 40 А

тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09

e-mail: office@viv-isomatic.com

web: www.viv-isomatic.comTop