Релейните защити VAMP гарантират висока ефективност благодарение на широк диапазон от функции

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Фирма АС - ДС е партньор на финландската компания VAMP, производител на релейни защити и електродъгови защити (ARC protection). Цифровите релейни защити VAMP предоставят пълна защита благодарение на цялостен избор от функции за защита на въздушни и кабелни линии, електродвигатели, кондензаторни батерии, реактори, силови трансформатори и генератори.

Те осигуряват и: разнообразие от измервателни функции - включващи измерване на фазни токове, земен ток, фазни и линейни напрежения, честота, активна и реактивна мощност и енергия; оценка на качеството на електроенергията - анализ и изобразяване на хармоници до 15-и, изчисление на истински средноквадратични стойности на тока и напрежението; интегрирана свръхбърза дъгова защита; широки комуникационни възможности - голямо количество от поддържани протоколи за комуникация (IEC 60870-5-103, Modbus RTU и TCP, Profibus DP, TCP/IP, SPA-bus, DNP 3.0 и IEC 61850); простота при настройка и конфигуриране - изключително удобен и интуитивен софтуер за настройка - VAMPSET; тънък корпус - позволява монтажа на устройствата в отсеци с ограничено пространство; универсално захранващо напрежение - диапазонът на захранване 19-265 В ~/=, 50/60 Hz я прави удобна за всякакви приложения.

Електродъгови защити VAMP.

Традиционните защити със задръжка по време не могат да осигурят достатъчно бързодействие при къси съединения. Това, от своя страна, води до отделяне на големи количества енергия при горене на дъгата, което причинява големи материални щети и сериозно застрашава живота на обслужващия персонал.

При установяване на повреда модулът на електродъговата защита незабавно прекъсва съответния прекъсвач, за да изолира повредата. Системата на електродъговата защита работи много по-бързо от конвенционалните защитни релета и така щетите, които дъгата на късото съединение може да причини, могат да бъдат поддържани на минимално ниво.

Тя осигурява следните предимства:

Безопасност на персонала - бързият и надежден модул за електродъгова защита може да спаси човешки живот в случай на възникване на повреда в КРУ по време на работа в или в близост до инсталацията.

Намалява производствените загуби - колкото по-кратко е времето за задействане на електродъговата защита, толкова по-малки са щетите, причинени от повредите от дъгата, и по-кратко ще бъде времето на престой на производството поради липсата на захранване.

Удължен живот на КРУ - съвременната електродъгова защита увеличава живота на КРУ, решенията за инвестиции в нови КРУ могат да бъдат отложени, а чрез оборудване с VAMP модули на съществуващите системи да бъдат спестени пари.

Ниски инвестиционни разходи и бързо инсталиране - усъвършенстваната електродъгова защита се характеризира с ниски инвестиционни разходи и бърза инсталация, както и с кратко време за пускане в експлоатация. Едно успешно задействане на електродъговата защита незабавно връща инвестицията.

Надеждна работа - функционирането се основава на възникването на светлина или алтернативно на появата на светлина и ток от външно оборудване без грешни изключвания.

VAMP е пионер в сферата на електродъговата защита с над 10 000 електродъгови защитни инсталации и модули с над 150 000 сензори за установяване на електрическа дъга, работещи в цял свят.

инж. Емил Мирчев, направление РЗА, АС - ДС
Top