РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

РЕМОТЕРМ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РЕМОТЕРМОсновните акценти в енергийната промишленост:

• Доставка на износоустойчиви плочи за лопатки на мелещи вентилатори,

наварени вътрешно тръби за колена, транспортни връзки и други

абразивно натоварващи съоръжения.

• Термично прахови превантивни покрития на най-натоварените

участъци от корозия, абразия и ерозия

• Заваръчни консумативи, машини и обучение на заварчици и инженери

по ремонтно-възстановителни методи и технологии

България, 1220 София, кв. “Военна рампа”, бул. “Илиянци” № 56, тел: +359 2 931 31 41, факс: +359 2 931 22 46

е-mail: remo@remoterm.com, www.remoterm.com
Top