ReneSola и Салида България: Планираме в бъдеще да разширим партньорството си и на други пазари освен България

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Карстен Щанг, директор по проектно финансиране за Европа в ReneSola Deutschland, и Делян Илиев, управляващ директор на Салида България, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Щанг, защо избрахте Салида България за застрахователен брокер на българския пазар? Каква сигурност Ви дава този избор?

Салида България ни бе препоръчана от наш доставчик. Компанията ни предоставя всички застрахователни продукти, необходими за нашия бизнес. Това включва специализирани застраховки при прекъсване на бизнеса, както и пакети, покриващи възможните рискове, свързани с дейността на ReneSola като оператор на PV проекти.

С какво застрахователните продукти на Салида превъзхождат конкурентните услуги на пазара? Каква е стратегията ви за съвместно развитие в бъдеще?

Условията в застрахователните полици на Салида са специално разработени за ВЕИ пазара и са на много конкурентни цени. Тези застраховки са от изключителна помощ при стартирането и развитието на фотоволтаични проекти.

Най-важното е, че Салида осигурява всички щети по застрахованите обекти бързо да се покриват от съответните застрахователи. Планираме да използваме услугите на компанията в бъдеще и да разширим партньорството си и на други пазари освен България.

Уважаеми г-н Илиев, как се промени пазарът на застрахователни услуги за ВЕИ проекти откакто стартирахте този бизнес?

Пазарът за нас започна доста бурно - точно във втората половина на 2011 г., когато беше пикът на продажби на фотоволтаични проекти в България. В началото на 2012 г. за първи път имахме досег с проектите на ReneSola у нас. След края на месец юни същата година разбираемо се насочихме към съседна Румъния.

Там пазарът беше обещаващ както за нас, така и за наши клиенти, включително и ReneSola. Докато в съседката ни се строяха соларни проекти, тук в България вниманието ни се насочваше към застраховането на покривни фотоволтаични проекти. В края на 2013 г. се замислихме и за предоставянето на специализиран продукт за биогаз и биомаса централи.

Кои са най-актуалните ви предложения в областта на възобновяемата енергия? Какво е значението на партньорството с ReneSola за пазарните ви позиции?

Освен специализирания ни продукт за соларни паркове, предлагаме и застрахователен продукт за биогаз, биомаса и хидроинсталации.

Изключително сме благодарни за партньорството с ReneSola. То отваря врати към много нови за нас пазари - Великобритания, Румъния и други държави извън Европа.
Top