РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ренова Консулт, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ренова Консулт„Ренова Консулт” ООД е специализиран в:

Обследване за Енергийна Ефективност на промишлени системи;

Обследване за ЕЕ на съществуващи сгради;

Оценки за съответсвие за ЕЕ на инвестиционни проекти;

Изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики на сгради;

Сертифициране на сгради за ЕЕ;

Проверка за ЕЕ на водогрейни котли и климатични инсталации;

Изготвяне на планове и програми за устойчиво енергийно развитие и ВЕИ на общините;

Консултантски услуги в областта на ЕЕ и финансирането по европрограми.

СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

КОНТАКТИ:

гр. София, ул. „Уошбърн” 61, ап.17

моб.: +359 890 454 059, +359 888 683 359; e-mail: renovaconsult@abv.bg

Renova Consult Ltd.

Модерните енергийно енергийни решения

www.renova-consult.com
Top