Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2023 • 12.04.2023

Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор
Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор


Използването на енергия от възобновяеми източници нараства с изключително бързи темпове. Доскорошният модел на производство на електроенергия от големи централи се трансформира в гъвкава и интелигентна електроразпределителна система, която все повече разчита на възобновяеми източници на енергия. По отношение на енергийните мрежи от последно поколение, Siemens предлага иновативни решения, които обхващат цялата гама от технологии за фотоволтаични системи, включително централни инверторни станции и SCADA системи.

 

Серия PV3X– високоефективни централни инверторни станции

Инверторната станция серия PV3X от Siemens е с по-висока ефективност в сравнение с конкурентните алтернативи на пазара, тъй като достига 99,1% CEC. Това способства за успешното производство на енергия за по-мащабни проекти.

Двупосочният инвертор позволява фотоволтаичната станция да се конфигурира като част от система за съхранение на енергия чрез батерии, в DC и AC инверторни топологии. Предлагат се различни подсистеми на фотоволтаичната станция, като MV трансформатор, спомагателни системи и DC конфигурация, в зависимост от нуждите на клиента.

Възможни са различни конфигурации с изходни мощности от 4100 до 9400 kVA. Станциите са сертифицирани по IEC и UL.

Станцията осигурява пълна изходна мощност до температура от 40°C (104°F) без необходимост от корекция, като работи с приемливо редуциране до 60°C (140°F).

Това e една от най-мощните инверторни станции, налични на пазара. С мощност от 4,7 MVA тя позволява използването на по-малък брой инвертори, което води до намаляване както на капиталовите, така и на оперативните разходи. Необходимостта от по-малък брой инвертори позволява по-ниски вложения за оборудване, транспорт, разтоварване и подготовка на обекта. Решението се доставя предварително сглобено, конфигурирано и тествано, което редуцира и разходите за труд на място.

Серията PV3X e разработена да функционира безпроблемно при неблагоприятни атмосферни условия. Интелигентната хибридна охладителна система Coolbrid™ позволява критичните й компоненти да работят при далеч по-ниски температури от номиналните температурни граници, което гарантира по-дългия живот и по-високата ефективност на станцията. Така тя достига рекордните 99,9% MPPT (Maximum Power Point Tracking) максимална мощност. Сред предимствата на станцията е общо хармонично изкривяване на тока <1%, което намалява загубите и удължава живота на силовия трансформатор. Станциите от серия PV3X са лесни за поддръжка и са с дълъг експлоатационен живот от 30 години.

 

Иновативно управление със SICAM Photovoltaic Plant Control (SICAM PPC)

Мониторингът и управлението на фотоволтаичните централи са ключови за ефективната им работа. SICAM PPC от Siemens e единна интегрирана SCADA система с отворена архитектура, множество вградени комуникационни протоколи и усъвършенствани функции за управление, мониторинг и диагностика на оборудването. Системата е от ново поколение, с широка област на приложение, възможности за надграждане и разширение през целия й експлоатационен живот. Тя може да бъде безпроблемно интегрирана в съществуващи комуникационни инфраструктури, като осигурява стабилно взаимодействие между енергийна автоматизация и дистанционно управление.

SICAM PPC отговаря на най-високите изисквания на международните стандарти за сигурност и защита на данните. Тя предоставя възможности за отдалечен достъп до парка чрез интуитивни, специално разработени екрани за визуализация на данните, дистанционно управление и мониторинг, диагностика на оборудването, WEB-инженеринг и поддръжка.

SICAM PPC гарантира висока ефективност, сигурност, оптимизиране на разходите и непрекъснатост на процесите, павирайки пътя за създаването на соларни електроцентрали на бъдещето – високотехнологични, надеждни и екологични.


 

www.siemens.bg/ea

 

 

 

Top