РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Resol, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ResolRESOL

ТЕХНИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

DeltaSol SL серия

Новите контролери от компактен клас за соларни термални и отоплителни системи

-Lightwheel - многоцветен контролер LED индикатор вътре в ключа за регулиране

-Нови интерфейси за данните - защитени, но лесно достъпни

- SL плъзгач - лесен достъп до интерфейсите за данни

-Микробутони - бърз достъп до менютата за ръчен режим и функция на отпуска

www.resol.deTop