РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Резалта, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РезалтаЛидер в сферата на енергийни услуги (ЕСКО) и възобновяема енергия

• Разработваме, финансираме, изпълняване и оперираме мащабни проекти за възобновяема енергия и решения за енергийна ефективност.
• Предоставяме интегрирани енергийни услуги за публичния сектор, индустрията, хотели, търговски и бизнес сгради
• Оптимизираме енергийната консумация чрез иновативни решения адаптирани към клиента
• Поемаме техническите и финансови рискове
• Гарантираме енергийните спестявания от приложените мерки
• Богат опит и технологична независимост
• Екологичност (намаляване на въглеродния отпечатък)

1142 София, бул. ”Васил Левски” 15-17
Бизнес център Оскар, ет. 2
тел.: 02 / 437 2815
info.bg@reslata.com
www.resalta.bg
Top