Ритал България, Александър Касчиев: За нас е важно да запазим името на фирмата като гаранция за качество и иновативност

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Александър Касчиев, мениджър продажби на фирма Ритал България, пред сп. Енерджи ревю

Г-н Касчиев, кои от предлаганите от Ритал продуктови групи намират приложение в областта на системите за пренос и разпределение на енергия?

Практически всички продукти на Ритал намират приложение в тази област. Нашите конструкции са в съответствие и със стария IEC 60439, и с новия IEC 61439 стандарт за табла ниско напрежение. Ние предлагаме цялостни решения главни разпределителни табла с шинни системи до 5500 А, които са типово тествани с водещи производители на електроапаратура като Siemens, Schneider Electric, ABB, Eaton, General Electric, Mitsubishi и Terasaki.

Във всички такива решения важна част съставляват множеството аксесоари и системи за вътрешен монтаж на елементи, за вход/изход на кабели и тяхното укрепване и аранжиране, за осветление и сигнализация и т. н. В немалко случаи се налага да прибегнем и до различните решения за климатизиране и вентилиране на таблата и шкафовете, които също са основна част в продуктовото ни портфолио.

Какви са предимствата за клиентите ви в работата с предлаганите от вас шкафове и шинни системи?

Голямото предимство на нашите шкафове са носещите конструкции на база на профила TS8. Този профил е от трето поколение и заложеният в него потенциал практически няма граници. Разбира се, важна част от това са и аксесоарите.

Богатото разнообразие позволява реализацията на всяко конструкторско желание за монтаж, в която и да е точка в обема на шкафа. Важно е да се отбележи, че различните профилни системи, шасита и монтажни аксесоари са приложими в различни конструкции и типове табла и шкафове, което улеснява решенията и пести средства.

Що се касае до шинните ни системи, основната концепция, заложена в тях, е да са компактни, приложими за всички стандартни продукти (без значение от кой производител), да отговарят на световните стандарти и да осигуряват максимална компактност на крайното решение.

Универсалността и комбинацията от шинна система, конструкция и аксесоари позволяват разполагането на шините съгласно всяко проектантско желание - в горната или долната част на шкафа, в задната - хоризонтално или вертикално. Не е за пренебрегване и удобството, което различните профили медни шини предлагат за бърз и надежден монтаж на адаптори или клемни системи без необходимост от допълнителни присъединителни отвори.

В какво се изразяват икономиите по отношение на монтажа и експлоатацията?

Това е област, в която Ритал полага големи усилия в последните 15 години. Очакванията на потребителите в целия свят е себестойността за такива решения да намалява. Тази тенденция се засили от кризата насам и много фирми понижават цените, но това доста често е за сметка на качеството или опростяване на решението. Ритал не върви по този път. Ако до преди години името пораждаше асоциация за продукти с високо качество и висока цена, то сега с Ритал се свързват надеждните решения на изгодна цена.

Ние предлагаме на клиента много по-лесен и бърз монтаж, иновативни, компактни и вариативни конструкции без компромис в степента на защита, товароносимостта или устойчивостта на различни фактори като агресивни среди, вибрации и т. н. Политиката на фирмата е да задържа ценовите си нива за дълъг период, за да гарантира дългосрочно и прогнозируемо работата на партньорите и клиентите си, като през това време добавя новости и подобрения, водещи в крайна сметка до намаляване себестойността на крайното решение.

Предлагането на цялостни решения осигурява ли конкурентни предимства на нашия пазар?

Да, всъщност това беше основната идея и цел пред Ритал преди години, когато се представи като "Rittal - The System". Желанието беше да се излезе от образа на производител на хубави "опаовки", за които и да било продукти, а съвместно с проектанта, партньора, клиента да предложи цялостно решение за монтажа и свързването на апаратурата (с каквото и да е предназначение), съобразено с необходимите за надеждната й работа условия и средата, в която тя ще трябва да работи.

Това включва всички необходими елементи и конструкции за монтаж и защита от външни влияния, системите за климатизация и осигуряване на ефективна и оптимална работна среда, системите за мониторинг, даващи навременна информация за предприемане на превантивни действия. Това означава гарантирано, надеждно и оптимално решение от един производител, достъпно във всяка точка на света.

Важно е да подчертая, че при всички тези стъпки улесняваме значително избора на клиента с помощта на нашите конфигуратори и софтуери. Всички те са в съответствие с международните стандарти и са доказали своята надеждност през годините.
Top