Ритал: Ri4Power - гъвкава композиция за разпределяне на електрическата енергия

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

Вятърната енергия е най-обещаващата възобновяема технология и добива все по-голяма популярност в България.

Всеки един вятърен парк се нуждае от изграждане на електроразпределителна система за управление и присъединяване на генерираното електричество от честотните конвертори.

Системата Ri4Power на световния производител Rittal предлага една гъвкава композиция за разпределяне на електрическата енергия произведена от честотните конвертори. Системата се е доказала в приложенията за моторен контрол, чрез възможността за индивидуално проектиране на всеки модул с цел постигане на оптимално удобно и надеждно решение.

Ri4Power е АСТА типово тествана както като форма 1, така и в по-високите форми 2/4 и позволява разпределението на електроенергия за товари до 5500 А. Напълно сертифицирана в съответствие с IEC 60439 част 1, Ri4Power гарантира най-висока степен за безопасност за електроразпределение.

В основата на архитектурата стои шестнайсетократно сгънат TS 8 профил проектиран като модулна универсална платформа, приложима еднакво добре както за индустрията, така и за ИТ сферата. По този начин потребителите могат винаги да се базират на една единна платформа и на един богат набор от аксесоари. Така се получава търсената ефективност - висока степен на гъвкавост, бърза инсталация, висока надеждност и качество.

Частичните врати могат да бъдат от 150 милиметра до 2000 мм. Отделенията притежават вътрешен интериор, позволяващ пространството да е оптимално адаптирано към специфичните изисквания за функционалността на комутационната апаратура. Тази нова концепция за инсталацията, позволява да се инсталира оборудването само с няколко операции.

Ri4Power системата се отличава с лесно планиране, опростена работата, бърз монтаж и висока степен на модулност. По този начин осигурява икономичен подход към нисковолтажното електроразпределение.

Пазарът на електроенергия, произведена от вятърни и фотоволтаични централи е гарантиран, тъй като е най-бързо развиващия се отрасъл в световната енергетика през последните години.

Това се дължи на безплатната вятърна енергия, екологичните й предимства и намаляващите цени на вятърните електроцентрали, приведени за единица инсталирана мощност (kW).

Сега и в бъдеще, себестойността и инвестициите за електричество от вятъра се очаква да бъдат най-ниски, в сравнение с всички други електропроизводства от екологичните и напълно възобновяеми енергоизточници.


Top