РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ритал, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РиталУТВЪРДЕН ЛИДЕР КАТО ДОСТАВЧИК И ИНЖЕНЕРИНГОВ
ПАРТНЬОР В ИНДУСТРИАЛНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ


"Почти 80% от конструктивните елементи са от RITTAL. Така спечелихме производствено време
и успяхме да намалим проектантските и материалните разходи."


VX25
е първата шкаф-система, която е напълно разработена, за да отговори на изискванията
за увеличаване на производителността при производството на табла и шкафове с
комутационна апаратура + оптимизиране на веригата на себестойността,
съгласно стандартите на lndustгy 4.0.


www.rittal.bg

Top