РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ритбул, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ритбулнай-доброто за по-добрите

1407 София, ул.”Ст. Л. Костов” 16, ет.2

тел.: (02) 439 78 45, факс: (02) 439 0651, мобилен: 088 25 25 765

e-mail: office@rittbul.bg, web: www.rittbul.bg

Посетете ни на МТП Пловдив

24 - 29 септември 2012г., зала 11, щанд С1Top