Rittal демонстрира цялостни индустриални и IT решения

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 4, 2017

Rittal демонстрира цялостни индустриални и IT решения

Участието на Rittal на Hannover Messe 2017 бе с висока практическа насоченост и силен фокус върху иновативни решения. Компанията адресира предизвикателствата, пред които са изправени инженерите в заводите, операторите и вземащите решения в областта на IT, под мотото “Нашата компетенция. Вашето преимущество”. В представянето си Rittal акцентира на теми като Industry 4.0, експлоатация на машини, работна надеждност, енергийна ефективност и ефективни процеси на конструиране и поръчка.

Компанията демонстрира още как охладителни агрегати серия Blue e+ с новия COM модул комуникират със системи от по-високо ниво, покривайки по този начин всички изисквания за следене на състоянието, анализ на грешките и прогнозна поддръжка за IoT приложения. Посетителите на Hannover Messe имаха възможност да видят и как чрез подаването на данни от устройства към IoT платформата Siemens MindSphere и анализирането им в облак-базираното приложение на IBM Watson може да се осигури интелигентна поддръжка.

В рамките на изложението Rittal представи редица продуктови иновации. Една от тях бе новата електроразпределителна система RiLine Compact. Компактната шинна система за табла и комутационна апаратура с максимална сила на тока до 125 A осигурява оптимална защита срещу опасен контакт. Компанията пусна и серия нови бързодействащи клеми за свързване на проводници за шинна технология. Специалната им технология позволява бързо асемблиране и свързване на проводниците към шините.

Сред другите топ иновации бяха охладителите за машини и шкафове серия Blue e+. Благодарение на успешните охладителни агрегати серия Blue e+, предоставящи възможност за реализиране на енергийни икономии в размер до 70%, тази технология и нейните елементи се прилагат в индустриални охладители за първи път. Новите агрегати са оборудвани с преобразувател за постоянен ток и микроканална технология. Изходната им мощност варира в диапазон от 1 до 6 kW. В допълнение, охладителите впечатляват и с високата си температурна точност от +/-0.5 K.

По време на Hannover Messe 2017 компанията акцентира още на новите системни LED осветители и ракове за приложение в областта на индустриалния Internet of Things. Бе направена и демонстрация на живо на приложение във високопроизводителните изчислителни технологии (HPC). Rittal обяви и разширението на портфолиото си за автоматизирано управление и производство на комутационна апаратура, като своята премиера на изложението направи нова машина за автоматизирано оголване и кримпване на проводници.

РиталКлючови думи: Ритал, Rittal, Blue e+


Top