Rittal Flat PLS - шинна система

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2014

Тествана с апаратура за ниско волтово напрежение вече и до 5500 A

С новата Flat PLS, Ритал разшири своята гама от Ri4Power изпитани системи за ниско напрежение, разработена да поддържа апаратура до 5500А. Тази иновация, освен че има възможност да поддържа по-висок ампераж, впечатлява и чрез своето високо ниво на гъвкавост и лесна инсталация, a така и с ефективна защита срещу случаен контакт, който би довел до късо съединение.

В наши дни все повече нарастват електроразпределителните инсталации с номинална мощност между 3200 и 4000А. За да отговори на нуждите на световните производители на апаратура за ниско волтово напрежение, от която се изискват все по-големи мощности, на 15 декември 2008, Ритал разработва нова шинна система - Flat-PLS - иновация, която след инсталация в Ri4Power система електроразпределителни шкафове за ниско напрежение с включващи/изключващи устройства, е издържала напрежение до 5500 А.

До четири плоски медни шини на фаза могат да се монтират на един единствен държач. PLS системите могат да бъдат сглобени респективно от 1 до 4-полюсни. Ритал предлага два различни държача за шини, които се използват за медни шини със сечение 40x10 мм, 60x10 мм, 80x10 мм, и 100x10 мм.

Това гарантира, че ще са напълно идентични за текущите оценени параметри. Фиксираната PLS системата показва висока гъвкавост и лекота на сглобяване, благодарение дизайна на четири части на държача, с помощта на които всички шини на дадена фаза могат да се отклонят на стъпка 90°.

Също така, чрез помощта на нововъведеното отстояние между шините, инженерите проектанти могат да увеличат силата на многопистовата система. Следващата стъпка от инсталирането на системата е механично подсилване на шините и стабилизиране на лентата, така че системата може да издържа на пренапрежение в размер на 110KA за 1 секунда, или 244KA в пиков момент.

С цел значително да повиши надеждността на включващите/изключващи устройства за ниско напрежение, Ритал предлага разнообразна гама от покриващи секции и елементи, по който начин се намалява активно възможността за произшествия и случайната поява на волтова дъга. Тези покриващи елементи позволяват да бъдат лесно и точно обхванати различни плоски PLS системи.

Интегрирането на новите плоски PLS системи в Rittal Ri4Power решения за ниско напрежение, значително разширява възможната гама модули от световни производители на включващи/изключващи устройства. В електроразпределителните табла, част от Ri4Power, PLS системата се интегрира, както като форма 1, така и в по-високите форми 2/4 като типово изпитани устройства за ниско напрежение включващи / изключващи до 5500 А.


Top