Роботи инсталират PV панели

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2013

Независимо от факта, че цените на фотовлотаичните панели спадат драстично всяка изминала година, някои от разходите за изграждане на PV системи се запазват и имат тенденция към повишаване. Най-сериозният от тях е цената на труда. В тази връзка, няколко немски компании наскоро фокусираха усилията си върху разработване на мобилен робот, който може да инсталира наземни фотоволтаични панели. Освен че роботите могат да работят денонощно при всякакви атмосферни условия, този метод на инсталиране отнема осем пъти по-малко време и спестява доста оперативни разходи. На този етап роботите не могат да извършват всички необходими прецизни операции, но с течение на времето се очаква да бъдат усъвършенствани. При големите фотоволтаични паркове роботите могат да бъдат използвани и за почистване на панелите в по-късен етап от експлоатацията на системата.ЕКСКЛУЗИВНО


Top