РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Rohm Semiconductor, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Rohm SemiconductorИнтегрални схеми

EEPROM памети

ОУ/компаратори

Сензори за напрежение

Тактови генератори

Аналог. ключове/логически ИС

ЦАП

Сензорни ИС

Линейни регулатори

Импулсни регулатори

ИС за управление на захранвания

Автомобилни ИС

Мотордрайвери

LED/LCD драйвери

IT/интерфейсни ИС

Видео и аудио ИС

Дискретни компоненти

Транзистори

Диоди

Мощни SiC прибори

Оптоелектроника

LED дисплеи

Лазерни диоди

Оптични сензори

IrDA комуникационни ИЧ модули

Приемни модули за дистанционни управления

Пасивни компоненти

Резистори

Танталови кондензатори

Модули (подсистеми)

Захранващи модули

Контактни сензорни глави

Печатащи глави

Регионално представителство

h-1146 Budapest, Hungaria krt.162-166

Telefon +361 1 47193 38

Telefax +361 1 47193 39

Karl-Arnold StraЯe 15

Postfach 1223

D-47853 Willich


Други рекламни публикации на Rohm Semiconductor


Top