РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Рокон Трейд, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Рокон ТрейдНова серия защити Dragon високо качество на разумна цена

Защита Dragon 1 – тип F – напреженова защита отговаряща на всички изисквания на разпределителните дружества за присъединяване на фотоволтаични централи към мрежа средно и ниско напрежение.

Съдържа функциите:

•Максималнонапреженова защита

•Минималнонапреженова защита

•Защита от повишаване на честотата

•Защита от понижаване на честотата

•Защита по скорост на

изменение на честотата

•Регистър на събития

•Регистратор на аварийни процеси

ново

Защита срещу фазово изместване, появяващо се при прекъсване на връзката между генериращата мощност и мрежата.Top