Ротек: Ефективният контрол на енергопотреблението увеличава производителността

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Решенията за контрол на енергопотреблението дават ясна представа за това колко енергия използва едно предприятие, къде са най-големите натоварвания, как се използва електрическата енергия и колко се плаща за нея, както и какво е качеството на захранването. Те спомагат за подобряване на производителността на оборудването и удължаване на жизнения му цикъл, намаляване на потреблението и разходите, както и за увеличаване на печалбите на предприятията.

Фирма Ротек предлага разнообразни решения за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт от Rockwell Automation и ProSoft Technology. Сред тях са гама софтуерни и хардуерни продукти и системи, предназначени за мониторинг, контрол и разпределение на потреблението, които разполагат с прецизни инструменти за анализ и планиране на консумацията и ефективен контрол на разходите в различни по мащаб индустриални приложения.

За автоматизация на подстанции, контрол и разпределение на потреблението подходящо решение са интелигентните модули PLX81-EIP-61850 от ProSoft, които функционират като Ethernet/IP сървъри за комуникация по стандарт IEC-61850 с до 20 интелигентни електронни устройства, работещи в подстанциите.

За измерване и отчитане на енергийните параметри в производствените мрежи са предназначени гамата монитори PowerMonitor от Rockwell Automation

- PowerMonitor 5000 е ново поколение устройство за измерване на енергия от най-висок клас, позволяващо пълен анализ на производствената енергийна мрежа. Осигурява следене на 6000 параметъра на всеки цикъл от 12-17 ms през 8 входни канала, вграден Ethernet, 4 изхода за свързване към SCADA и др.

- PowerMonitor 1000 е самостоятелно устройство за измерване на всички важни параметри на трифазно захранване на нисковолтови променливотокови системи.

- PowerMonitor 500 с вграден LCD дисплей предлага директно отчитане на енергийни параметри, комуникация по Modbus RTU или Ethernet/IP, допълнителни цифрови и аналогови изходи, както и 4 конфигурируеми аларми.

- За приложения, изискващи безжично отчитане, подходящо решение е Wireless PowerMonitor W250. Устройството е новост в промишлените електрически измервания и съчетава висока функционалност и точно измерване с предимствата на безжичните комуникации. Има вградени токови трансформатори.

За максимално подобряване на енергийната ефективност са необходими и софтуерни решения за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и отчитане на енергия в реално време от всяка точка в предприятията. Такъв инструмент е FactoryTalk EnergyMetrix - усъвършенстван web-достъпен SCADA софтуерен пакет. Софтуерът комбинира комуникация на данни, клиент-сървър приложения и усъвършенствани .NET WEB технологии на Microsoft. Системата дава възможност за работа с до 100 000 електромера, оптимизиране на консумацията и управление на качеството на електрическата енергия. Чрез съпоставяне на потреблението на отделните единици се контролират разходите за производство и се подобрява ефективността.

Интегрирането на система за енергиен мениджмънт в производствените мрежи може да доведе до значителни икономии на енергия и да се превърне в ефективен подход към планиране на разходите и повишаване на производителността. Пример за това са успешните внедрявания на системите от Rockwell Automation в редица производствени предприятия. Сред тях е съоръжението Marina Thermal в Атлантик Сити на щатската ютилити компания Marina Energy. След внедряването на система за енергиен мениджмънт от Rockwell Automation, включваща платформата ControlLogix, PowerMonitor 3000 и софтуера RSEnergyMetrix, заедно със система за когенерация, дело на филиала на Marina Energy - Enrgenic, годишните разходи за енергия на съоръжението намаляха с над 15 процента, а операционните възможности достигнаха повече от 95%.

Подобна системна конфигурация през 2011 г. Rockwell Automation внедри и във фабриката на Steelcase - производител на мебели от Мичиган. Компанията постигна целта си да намали консумацията на енергия с 15% благодарение на системата за енергиен мениджмънт, а загубите на енергия бяха сведени до минимум.

инж. Милен Милев, управител на Ротек
Top