РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ротек, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ротеккомплексна автоматизация на енергийни обекти от Allen-Brradley

интегрирана информационн-ориентирана архитектура за:

Интелгентно управление на разходите в предприятието с цел икономия на енегия, суровини и материали

Системи за сгурност, сертифицирани по TUV - SIL2/SIL3;

Logix-XT - управляваща платформа за приложения, работещи в условия на екстремна или агресивна околна среда;

Честотни регулатори PowerFlex 700/ 7000 от 0,2 до 25,4 MW и напрежение от 0,4 до 6 kV Значителна икономия на електроенергия Комуникация с устройства поддържащи IEC 60870-5-103/104 и IEC 61850 стандарт

Хардуерни и софтуерни решения за енергиен мениджмънт

Powermonitor 3000 - компактно, рентабилно устройство за следене на енергийни параметри и вторични измервания на консумирана енергия при върхови натоварвания

Powermanitor 1000, MiniPowermonitor M610, M620 - самостоятелни устройства за измерване на всички важни параметри на трифазното захранване и нисковолтови променливотокови системи

RSEnergyMetrix - мощен енергиен SCADA софтуер за планиране и отчитане на енергия в реално време и оптимизиране на енергийните разходи с до 100 000 електромера

6000 Стара Загора, бул. „Славянски” 47,

тел: 042 603 291, www.rotec.bg, e-mail: home@rotec.bg

RS-232 DF1

Remote I/O

DeviceNet

EntherNet/IP

ControlNet

Powermonitor 3000

Powermonitor 1000

EtherNet/IP

Serial Df1

Modbus TCP/IP

IEC 60870-5-103/104 стандарт

IEC 61850 - soon

ControlLogix

MiniPowermonitor M610, M620Top