РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ротек, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ротекинтегрирана информационно-ориентирана архитектура за :

Интелигентно управление на разходите в предприятието с цел икономия на енергия, суровини и материали

Надежност на системата сертифицирана по TUV-SIL2/SIL3;

Честотни регулатори PowerFlex 700/7000 - от 0,2 до 25,4 MW и напрежение от 0,4 до 6kV. Значителна икономия на електроенергия. Комуникация с устройства поддържащи IEC 60870-5-103б104 Ешгеихеш стандарт за автоматизация на подстанции.

Хардуерни и софтуерни решения за енергиен мениджмънт: Powermonltor 3000 - компактно, мощно измервателно устройство за следене и запис на всички енергийни параметри, като пикове, спадове, хармоничен анализ и др.;

Powermonltor 1000, MiniPowermonltor M610, M620 - самостоятелни устройства за измерване на всички важни параметри на на трифазното захранване на нисковолтови променливотокови системи.

RSEnergyMetrix -мощен енергиен SCADA софтуер за планиране и отчитане на енергия в реално време и оптимизиране на енергийните разходи с до 100 000 електромера;

RSPower и RSPower Plus - за лесна интеграция на енергийни параметри към съществуващи SCADA системи;

Контролер на кондензаторни банки по четирипроводна система.

6000 Стара Загора, бул. „Славянски” 47,

тел: 042 603 291, www.rotec.bg; e-mail: home@rotec.bgTop