Съхранение на зелена енергия под формата на метан

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2011

Превръщането на природния газ в електричество е отдавна известна и приложима технология, но по всичко изглежда, че скоро ще стане възможен и обратният процес. Немски аи австрийски учени, заели се с неговото осъществяване, твърдят, че това е удачен метод за съхранение на наднормената електроенергия, произведена от вятърни паркове и фотоволтаични централи. Идеята им е излишната енергия да се превръща в синтетичен метан и да се съхранява в съществуващите съоръжения за складиране на газ. „По целия свят, производство на електроенергия се основава все повече и повече на вятърна и слънчева енергия. Липсващата връзка за интегриране на възобновяемата енергия в електроснабдяването е концепцията за интелигентно съхранение на енергията (smart power storage concept). Когато вятърът духа силно, вятърните турбини произвеждат повече електроенергия, отколкото електропреносната мрежа може да поеме, и тя се губи. Това налага нейното съхранение”, твърдят учените. Технологията се разработва от Центъра за изследване на слънчевата енергия и водорода в Баден-Вюртемберг, Германия, в сътрудничество с института Фраунхофер за вятърна енергия и енергийни технологии. Австрийската компания партньор по проекта разработва възможностите за приложение на процеса в индустрията.

Сред предимствата на технологията е, че нейното изпълнение не изисква изграждане на нова инфраструктура. За целта могат да се използват съществуващите складове и тръбопроводи за природен газ. В Щутгарт вече успешно действа демонстрационна система, а до 2012 г. се планира да бъде пусната в експлоатация централа с капацитет 10 MW. Иновацията в проекта е, че за първи път процесът на производство на природен газ комбинира технологията за водородна електролиза с метанизация. „Демонстрационната система в Щутгарт разделя водата от излишната възобновяема енергия, използвайки електролиза, в резултат на което се получават водород и кислород. Химическата реакция на водорода с въглеродния двуокис образува метан - и това е не е нищо друго, освен природен газ, произведен по синтетичен път”, поясняват изследователите.

„Капацитетът на съоръженията за съхранение на природен газ в Германия е значителен - равнява се на около 200 TWh, което е достатъчно да задоволи енергийното потребление на страната в продължение на месеци. Електропреносната мрежа има капацитет само 0.04 TWh. Интеграцията в съществуващата инфраструктура е лесна за изпълнение - синтетичният метан може да бъде съхранен като конвенционален природен газ в мрежата за доставки, тръбопроводите и системите за съхранение, и да се използва за захранване на автомобили или отоплителни системи на газ”, допълват немските учени.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top