Салида България, Делян Илиев: Предлагаме застрахователни възможности за покривни соларни инсталации, биогаз и биомаса централи

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Делян Илиев, управляващ директор на Салида България,

Бихте ли представили накратко дейността на Салида България и нейните основни насоки пред читателите на сп. Енерджи ревю?

Салида България е застрахователен брокер, специализиран в застраховането на ВЕИ централи. Лицензът, с който разполагаме, ни дава възможност да оперираме във всички държави членки на ЕС. Така в портфолиото си имаме застраховани соларни паркове в България, Румъния, Италия, Германия и от декември 2013 г. и в Англия.

Какви са актуалните предложения във фирменото Ви портфолио в областта на фотоволтаичния бизнес?

След повече от 13 години опит в застраховането и 3 години в областта на възобновяемите източници ние имаме възможността да предложим на нашите клиенти пълната гама от застрахователни продукти, обхващащи и трите етапа на всеки един фотоволтаичен проект - развитие, строителство и експлоатация. За първия етап клиентите ни получават покритие по т. нар. Performance bond, Warranty bond и Advance payment bond insurance, Title insurance, всички необходими отговорности към трети лица. Във втория етап предлагаме СМР застраховка, включително Карго и предварителна загуба на доход поради забавяне на строежа и отново Отговорности към трети лица. За третия и най-дългосрочен етап сме се постарали да намерим и предложим на нашите клиенти продукти, които са тясно специализирани за соларните централи и в същото време, отговарящи на нуждите на инвеститори, банки, други финансови институции и O&M компании. Съвсем накратко ще посоча малка част от предимствата на нашите пакети - удължена гаранция на продукта при соларни панели 20 г., при инвертори 7,5 г., намален добив на електроенергия спрямо прогнозите на годишна база, саботаж, грешки при строителството и/или сглобяването, тероризъм и т. н.

Откога предлагате услуги за ВЕИ проекти и от какво бе продиктувано решението Ви?

През 2010 г. един от нашите клиенти ни потърси за застраховка, покриваща строителството на една от сравнително първите фотоволтаични централи в България. Веднага след като паркът влезе в експлоатация трябваше да намерим продукт, който отговаря на изискванията на инвеститора. Това ни накара да се обърнем към застраховател извън България и по-точно към немска застрахователна компания, все пак Германия е страната с най-много инсталирани мощности соларни централи. Така вече повече от три години предлагаме уникални както за нашия, така и за румънския пазар застрахователни продукти.

Какво е актуалното състояние на българския ВЕИ пазар през очите на застрахователя? Как изглежда той на фона на пазарите в региона?

Мога да кажа, че към този момент нашият пазар е един от слаборисковите от застрахователна гледна точка в сравнение с тези в Италия, Румъния и дори Англия. Това мое мнение е продиктувано от малкия брой щети, които ние и други колеги български застрахователи регистрираме през последните години, въпреки големите мощности инсталирани соларни паркове на територията ни. За разлика от България, в Италия и Румъния се констатират доста големи кражби по застрахованите обекти, които впоследствие водят и до големи загуби за застрахователите по покритието "Загуба на доход". А във Великобритания основните проблеми за колегите ни са нестихващите бури през последните месеци.

Как виждате неговото развитие в бъдеще? Кои фактори обуславят посоката на това развитие според Вас?

Със сигурност и други партньори от фотоволтаичния сектор ще споделят мнението ми, че бъдещето на ВЕИ сектора в България са покривните соларни инсталации, биогаз и биомаса централите. В тази връзка ние от Салида България също бързаме да отговорим на търсенето на пазара и за целта вече предлагаме атрактивни условия, цени и пакети за застраховане на по-горе изброените обекти. А специално за биогаз и биомаса инсталации имаме възможност да работим и предлагаме условията на един от най-големите застрахователи в света, специализиран в застраховането на ВЕИ обекти.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top