Рекламни публикации на СЪНСЪРВИЗ


СЪНСЪРВИЗ

For your energy

independence

SunSERVICE EOODLogistics and Technology Center - VakarelVakarel BG-2060

Phone: +359 724 98 199/+359 885 87 51 54e-mail: sales@sunservice-bg.com

office@sunservice-bg.com

www.sunservice-bg.com

... още
СЪНСЪРВИЗ

For your energy

independence

SunSERVICE EOODLogistics and Technology Center - VakarelVakarel BG-2060

Phone: +359 724 98 199/+359 885 87 51 54e-mail: sales@sunservice-bg.com

office@sunservice-bg.com

www.sunservice-bg.com

... още
СЪНСЪРВИЗ

For your energy

independence

SunSERVICE EOODLogistics and Technology Center - VakarelVakarel BG-2060

Phone: +359 724 98 199/+359 885 87 51 54e-mail: sales@sunservice-bg.com

office@sunservice-bg.com

www.sunservice-bg.com

... още
СЪНСЪРВИЗ

For your energy

independence

Международен Технически Панаир

Пловдив (24 - 29 септември)

VIII - 12 външна площ

SunSERVICE EOOD

Logistics and Technology Center - Vakarel

Vakarel BG-2060

Phone: +359 724 98 199/+359 885 87 51 54

e-mail: sales@sunservice-bg.comoffice@sunservice-bg.com

www.sunservice-bg.com

... още
СЪНСЪРВИЗ

Промените в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗВЕИ), влезли в сила от 10.04.2012 г. дават зелена светлина за изграждането на инсталации до 30 kWp, върху жилищни сгради и до 200 kWp върху индустриални с въвеждането на редица облекчения. Сред предимствата на покривните инсталации са изграждане в точката ... още

СЪНСЪРВИЗ

СънСЪРВИЗ ЕООД е специализирана компания за консултиране и проектиране на фотоволтаични системи, вятърни турбини, инвертори и инверторни групи, акумулаторни станции, както и в продажбата на компоненти за тях.

Услуги:

• водене на процедура за изграждане от

преотреждане на земя до 72 часова проба;

• одит по наредба № 16-28;

• ... още

СЪНСЪРВИЗ

„СънСЪРВИЗ” ЕООД

гр. София - BG1784, бул. „Цариградско шосе” 133, ет.6,

офис 614, п.к. 55

тел: +359 2 492 13 84, 492 13 85, факс: +359 2 971 84 23,

e-mail: sales@sunservice-bg.com, office@sunservice-bg.com

web: www.sunservice-bg.com

„СънСЪРВИЗ” ЕООД е регистриран в Камарата на Строителите в България като строител имащ право да изгражда обекти от Енергийната инфраструктура втора ... още

СЪН СЕРВИЗ

За вашата енергийна ензависимост

СънСЪРВИЗ ЕООД е специалирина компания за консултиране и проектиране на фотоволтаични системи, вятърни турбини, инвертори и инверторни групи, акумулаторни станции, както и в продажбата на компоненти за тях.

Услуги: водене на процедура за изграждане от преотреждане на земя до 72 часова проба, одит по наредба 16-28, предпроектни и ... още

Фирмени публикации на СЪНСЪРВИЗ

Top