РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СЪНСЪРВИЗ, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СЪНСЪРВИЗПромените в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗВЕИ), влезли в сила от 10.04.2012 г. дават зелена светлина за изграждането на инсталации до 30 kWp, върху жилищни сгради и до 200 kWp върху индустриални с въвеждането на редица облекчения. Сред предимствата на покривните инсталации са изграждане в точката на основна консумация на електроенергия и изкупуване на преференциални цени на произведената електроенергия.

С приключване на изграждането на 3MW ФвЕЦ „Брезово-1” “СънСЪРВИЗ” ЕООД ще насочи усилията си към изграждането на електронен магазин, където ще предложи на своите клиенти всички необходими компоненти за изграждане на фотоволтаични покривни инсталации. Освен критерий за класифициране на фотоволтаичните системи е начинът на присъединяване на електрическият товар. По този критерий системите се делят на автономни, хибридни и свързани с електрическата мрежа.

Автономни системи за електрическо захранване т.нар. „островни съоръжения” или off-grid системи се изграждат при обекти, териториално откъснати от електроснабдителната мрежа (напр. вили, кемпери,лодки, планински хижи и др. ).

Тези системи се състоят от соларни панели, контролер, акумулатори и DC-AC инвертор. Генерираното напрежение може да се използва директно от постоянно токови консуматори или да се преобразува чрез инвертор в променливо напрежение.

Фиг.1 Схема на автономна ( off-grid) система

От огромно значение за успешното изграждане и функциониране на на фотоволтаична инсталация е вграждането на качествени компоненти. Незаменима част в автономните фотоволтаични системи са фотоволтаичните зарядни MPPT контролери (Maximum Power Point Tracker). Те удължават живота на акумулаторните батерии и спомагат за ефективната работа на фотоволтаичните модули. За доставката на тези ключови компоненти, ние от “СънСЪРВИЗ” ЕООД се доверяваме на един от световните лидери в областта – Beijing Epsolar Technology Co,Ltd. Серията Еpsolar Tracer контролери са базирани технология за проследяване на работна точка с максимална мощност .

Фиг. 2 Фотоволтаичен заряден MPPT контролер EPSOLAR Tracer 1206RN/1210RN/1215RN

Разработеният алгоритъм принуждава соларния модул да работи при идеално напрежение като по този начин произвежда до 30 % електроенергия в повече в сравнение с конвенционалните PWM (pulse width modulaion) контролери, а необходимият брой фотоволтаични панели да се намали. Подходящи са за употреба с панели обичайно използвани при мрежови фотоволтаични системи. Сред характеристиките на тези контролери са :

? автоматична компенсация на температурата на батерията за по-голяма надеждност;

? ефективност на проследяване 99 %;

? 4-степпено зареждане с PWM изход;

? отличен дизайн и естествено охлаждане;

„СънСЪРВИЗ” ЕООД

гр. София BG1784, бул.”Цариградско шосе” 133 , офис 614, ет.6

Логистична База – Вакарел, с. Вакарел BG2060 (пътя за вилна зона Селяни)

Тел: +359 2 975 02 02 , Факс: +359 2 971 84 23

E-mail: office@sunservice-bg.com, sales@sunservice-bg.com

www.sunservice-bg.comTop