Състоя се Денят на българската енергетика

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2010 • 21.06.2010 •

Очаква се подновяване на обществените дискусии по енергийната стратегия на България до дни

Бъдещето на българската енергетика и мястото й в общата европейска картина дискутираха експерти и представители на държавни институции, асоциации и неправителствени организации на 18 юни в рамките на Деня на българската енергетика. Състоялото се в хотел Шератон - София събитие бе организирано от Националния съвет на България в Световния енергиен съвет.
Конференцията започна с поздравителен адрес от министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов, който изтъкна значението на енергийния сектор в икономиката на страната. В своето обръщение към присъстващите премиерът подчерта, че в близките дни се очаква проектът на енергийната стратегия на България да бъде представен и да се подновят дискусиите по него.
„Необходимо е насочването на усилията на европейските страни към подобряване на устойчивостта на енергийните доставки и насърчаването на инвестициите в инфраструктура”, заяви европейският компсар по енергетиката Гюнтер Йотингер в своето видео-послание към присъстващите. Той изрази своята подкрепа и вяра за България в постигането на поставените цели за енергия от възобновяеми източници през 2020 година.
Общата европейска визия беше представена в първия панел с участието на г-жа Хрисула Агририу, представител на Европейската комисия, която презентира общ пакет за енергийна инфраструктура на Европа. Председателят на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет г-н Люлин Радулов представи дейността на съвета както на национално, така и на световно ниво. Беше оповестен стартът на дейността на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ) от председателя на управителния съвет г-жа Иванка Диловска. „Целите на ИЕМ са да играе важна роля в българската енергетика, предлагайки решения и съдействие на правителството и други държавни органи при разработването и провеждането на национална енергийна политика”, подчерта г-жа Диловска.
Aктуалното състояние на българската енергетика очертаха във втория панел представители на сектора в лицето на: г-н Атанас Дандаров, член на управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение България, г-н Иван Дреновички, изпълнителен директор на Булгартрансгаз, заместник-изпълнителния директор на Овергаз Инк. г-н Свтослав Иванов. Модератор на панела бе г-н Руслан Стефанов, директор на икономическата програма, Център за изследване на демокрацията Участие в този панел участие взе и г-н Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР, който представи възможностите за ценово регулиране на мрежовите компании. Изпълнителният директор на ЕСО г-н Иван Йотов представи 10-годишен план за развитие на националната електроенергийна мрежа, проследявайки два сценария, в зависимост от осъществяването на редица проекти, в това число и АЕЦ Белене. Според него, към 2015 година, при извеждането от експлоатация на 2175 MW мощности от ТЕЦ и неработеща АЕЦ Белене, на страната ще се наложи внос на електроенергия.
В края на конференцията министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков представи Енергийната стратегия на страната до 2020 г. със заглавието „Една нова визия за бъдещето на енергетиката в България”. В нея той посочи мерките, които правителството предприема за активното участие на страната на европейския енергиен пазар и ключовата роля на технологичното развитие и иновациите за осъществяването й. Министърът подчерта необходимостта от баланс между наличния енергиен ресурс в България и изискванията на ЕС за чиста енергия. В своята презентация Трайков нарече енергията произвеждана от ВЕИ „конвенционалната енергия на настоящето”, с което изрази позицията си по отношение на важността на този сектор за бъдещето на енергетиката на страната.

Top