Съвместна работна група ще ускори изграждането на интерконектора между България и Сърбия

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 06.04.2021

Съвместна работна група ще ускори изграждането на интерконектора между България и Сърбия

Съвместна работна група между България и Сърбия ще бъде създадена, за да ускори изграждането на междусистемната газова връзка между двете държави. За това се договориха министърът на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и зам.-министър председателят и министър на минното дело и енергетиката на Република Сърбия Зорана Михайлович.

“Изграждането на интерконектора със Сърбия е приоритет в управленската програма на правителството в сектор Енергетика”, коментира министър Петкова. Тя припомни, че за неговата реализация е осигурено финансиране в размер на 27 млн. евро по Механизма за свързване на Европа и 2,7 млн. евро по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Участниците в срещата посетиха бъдещата точка на свързване и мястото, където ще бъде изградена газоизмервателна станция на интерконектора в района на Калотина, придружавани от изпълнителния директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов.


Top