Съвременните релейни защити осигуряват комплексна функционалност

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Интелигентните електронни устройства (ИЕУ) за релейна защита, контрол и управление са подходящи за различни сектори на енергетиката и индустрията - за всички обекти на електроенергийната система (от производство, пренос и разпределение до крайния потребител на енергия), за транспортни предприятия, заводски подстанции и други индустриални обекти, както и за обекти с интегрирани ВЕИ системи (вятърни централи, соларни паркове и др.).

Комплексните ИЕУ за релейна защита и управление от серията DRAGON3 са най-новото попълнение в продуктовата гама на РОКОН АД. Устройствата се отличават с опростен, икономически ефективен и максимално компактен дизайн. Серията DRAGON3 предлага 8 основни конфигурации: диференциална/ дистанционна защита на електропроводи - RLI 402/1 D3; диференциална защита на двунамотъчни/тринамотъчни трансформатори - RTI402/3 D3; комплексна посочна/ непосочна максималнотокова и земна защита - RFI 401 D3/RFI 401С D3; комплексна защита на двигател RMI 401 D3; диференциална защита на шини RBP 401 D3 за до 4 зони и 32 периферни устройства; локален контролер за управление, измерване и сигнализация RTU 401 D3; авариен регистратор RDR401D3 и контролер RMU401 D3.

Серията се отличава с модулна структура, която включва терминални блокове с допълнителни DIs, DOs, AIs с комуникации по оптичен интерфейс.

Серията DRAGON3 интегрира различни видове функции, които значително разширяват областта й на приложение: релейна защита, контрол и управление, измерване и изчисление, запис на данни и комуникации. Устройствата от серията са подходящи за основна и резервна защита, контрол и управление на въздушни и кабелни линии, трансформатори и двигатели за всички нива на напрежение.

Използваните специализирани алгоритми за земна защита позволяват на DRAGON3 да се прилага при всички видове заземяване на неутралата - изолирана, компенсирана, заземена през активно съпротивление и директно заземена.

DRAGON3 включва функции по контрола на експлоатационните показатели на съоръженията, включително и на ресурса на прекъсвача, като разполага с гъвкаво програмно осигуряване, позволяващо добавяне на нови функции по релейна защита и управление без необходимост от промяна на външните връзки.

Концепцията при разработването на апаратурата от серията предвижда изграждането на напълно цифровизирани подстанции, при които аналоговите величини от измерителните трансформатори се преобразуват в цифрови от локални контролери RMU401 D3 (merging units), разположени в близост до първичното съоръжение и се предават по процесна шина (process bus) и протокол IEC 61850-9-2 към по-горно ниво на йерархия на системата за автоматизация и управление на подстанции (САУП).

В серията е включена възможност за конфигуриране и настройка с преносим компютър, посредством Windows-съвместим MMI софтуер (една програма за всички модели). Всяко от устройствата DRAGON3 разполага с локален HMI интерфейс на предния панел, удобна клавиатура, LED индикация и графичен/буквено-цифров дисплей.

Апаратурата от серията включва и възможност за комуникации с горно йерархично ниво на САУП по електрически/оптични интерфейси и комуникационни протоколи съгласно IEC стандарти, включително IEC 61850, както и GOOSE комуникации между отделните устройства.

Устройствата от серията преминават в оторизирани лаборатории типови тестови изпитания за електромагнитна съвместимост, изолация, механична якост и климатични условия съгласно изискванията на съвременните IEC/EN стандарти.

Високотехнологичните и отговарящи на всички съвременни изисквания цифрови устройства за релейна защита, контрол и управление на РОКОН АД отразяват дългогодишния опит на бранша в нови, модерни и иновативни концепции, съчетаващи високотехнологични и бързи решения, интуитивен и достъпен контрол, безопасност при работа, висока степен на сигурност на данните и изключителна гъвкавост за разнообразни приложения.

Веселин Габровски,

главен експерт в РОКОН
Top