Schneider Electric и Areva ще си партнират в областта на решенията за съхранение на енергия

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2014 • 27.02.2014 •

Schneider Electric и Areva сключиха споразумение за стратегическо партньорство относно разработване на решения за съхранение и управление на енергия на базата на горивни клетки с водород. Двете компании ще предложат решения за съхранение на енергия, които имат за цел да гарантират надеждността на електрическите мрежи в отдалечени населени места и райони, където доставките на електроенергия са ограничени.

Schneider Electric ще предостави своя опит в енергийния мениджмънт, за да се оптимизира интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електропреносната мрежа. Areva ще участва в съвместния проект чрез решението за съхранение на енергия Greenergy Box, която се състои от електролизна и горивна клетка. Устройство може да съхранява водород и кислород, получени чрез електролиза на вода по време на периоди на ниско търсене на енергия, което позволява производството на електроенергия в периоди на пикова консумация.

Тази технология е в експлоатация от 2011 г. в рамките на демонстрационната платформа за възобновяеми енергийни източници MYRTE в Корсика, където е свързана към фотоволтаична соларна централа от 560 kW. Greenergy Box скоро ще бъде свързана към соларните панели (35 kW) на град Ла Кроа Валмер във френския департамент Вар.

През юни 2010 г. Alstom и Schneider Electric придобиха преносната и разпределителната дейност на Areva срещу 2,29 млрд. евро.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top