НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: Каплан

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 12

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 12

Сортирай резултатите по: дата | точностИзложения и форум за Югоизточна Европа, 11-13 март 2015, София Изложенията и форумът "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (EE и ВЕ) и "Интелигентни градове" са адекватен отговор на нарастващото търсене на екологични технологии с оглед на ... още

https://energy-review.bg

Bosch Rexroth has supplied hydraulics to the Deriner Dam in Turkey - one of the largest dams in Europe
The dimensions of the Deriner Dam on the Coruh River in the north east of the country are gigantic in every respect. Over 3.5 m3 of concrete were poured into this 249m high and 720 m long structure. Construction has been going on for ten years, with ... още

https://see-industry.com

В съвременната хидроенергетика намират приложение различни видове водни турбини, които работят с геодезични напори от няколко метра до няколко хиляди. Най-разпространената им класификация се подчинява на принципа на действие, според който се ... още

https://energy-review.bg

Списание Енерджи Ревю: CINK Hydro Energy представи 2-камерни проточни турбини на ЕЕ & ВЕ изложението още

https://energy-review.bg

Повишаване на ефективността на водни турбини
В. С. Обретенов Повишаването на ефективността на енергийното оборудване е един от най-важните проблеми на съвременната енергетика (в т. ч. и хидроенергетиката). В България има над 140 ВЕЦ и 4 ПАВЕЦ, в които от началото на ХХ век досега са ... още

https://energy-review.bg

Помпено-акумулиращи водноелектрически централи
Помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) са вид водноелектрически централи, които освен че използват енергията на водната маса за произвеждане на електричество, разполагат и с възможност да изпомпват вода от по-ниско разположен ... още

https://energy-review.bg

Изложба към 7-и Международен Конгрес за ЕЕ и ВЕИ
... за водноелектрически централи. Представя: Водни турбини: Пелтон, Францис и Каплан с мощност на агрегата от 0 до 100 ... от малки ВЕЦ, базирани на CROSSFLOW , PELTON, FRANCIS и KAPLAN турбини, с микропроцесорно управление, защити и автоматика, и ... още

https://energy-review.bg

Малки ВЕЦ
Технически специфики, конструктивни особености, видове турбини и потенциал за изграждане у нас Съществуващият технически и икономически потенциал за изграждане на големи водноелектрически централи у нас вече е почти изчерпан или е неизползваем ... още

https://energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Каплан В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5


Виа Експо

МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРАВЯТ ГРАДОВЕТЕ И ЕНЕРГЕТИКАТА ПО-УСТОЙЧИВИ

Изложения и форум за Югоизточна Европа, 11-13 март 2015, София

Изложенията и форумът „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (EE & ВЕ) и „Интелигентни градове” са ... още

energy-review.bg

Виа Експо

Изложение и форум „Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” 2014

Устойчивата енергия е „златната” нишка, свързваща икономическия растеж, социалната стабилност и смекчаването на неблагоприятното влияние върху климата.

Наскоро ЕС ... още

energy-review.bg

Виа Експо

НОВИТЕ ЦЕННОСТИ В ГЛОБАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

Енергийната индустрия е един от най-динамично развиващите се отрасли с ключова роля в глобалната икономика. Европа е бедна на изкопаеми енергийни източници, което предопредели и бума на ... още

energy-review.bg

Виа Експо
ИЗЛОЖБА И ФОРУМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ И АСАНСЬОРИ От 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, в София ще се проведат Изложбата и форумът за Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо отчитат силен интерес от страна ... още

engineering-review.bg

ЛД

Компенсиране флуктуации на производителността при възобновяеми енергийни източници

За разлика от конвенционалните енергийни централи, при които натоварването и производителноста могат сравнително бързо да се нагаждат едно към друго, при ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Каплан В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


CINK Hydro Energy е сред лидерите в доставките на технологии за малки и средни водноелектрически централи. Ние сме една от малкото компании в света, които използват нужното ноу-хау за реализация на технически перфектни доставки на всички видове ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top