НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: ОПИК

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

Сортирай резултатите по: дата | точностЕТ "САНД – СПАС АХИЛЕЕВ" повиши ресурсната си ефективност със средства по ОПИК
На 27.07.2020 г. фирма ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ" приключи успешно проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0170-C01: "Внедряване на пилотна, ресурсноефективна технология за обработка на метални изделия в ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ", финансиран от Оперативна ... още

https://engineering-review.bg

Балканкар Заря АД изпълнява проект за повишаване на ресурсната ефективност чрез внедряване на пилотно технологично решение и продуктова иновация
... а безвъзмездната финансова помощ от страна на ОПИК е в размер на 1 499 328, ... по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК. Балканкар Заря АД, в качеството си ... на бенефициент по ОПИК 2020, има предходен изпълнен и успешно ... още

https://engineering-review.bg

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК
В рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", ЕКОН-91 ООД повиши конкурентоспособността си посредством въведените ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Инстал Инженеринг внедри пилотни технологични решения в производството си
... и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" на ОПИК 2014-2020, въведе в производството си две пилотни за ... още

https://engineering-review.bg

Производствени иновации за ефективно използване на ресурсите във фирма Системно интегриране
Проект BG16RFOP002-3.004-0108-C01 "Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", ... още

https://engineering-review.bg

Проектът е стъпка напред в развитието ни като иновативна компания
... резултати от проекта? Кандидатстването и изпълнението на проекти по ОПИК е много важно за нас, защото ни дава финансов ... още

https://engineering-review.bg

ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия
... ” на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), възлиза на над 295 млн. евро. Основната разлика с ... включените в него дейности да съответстват на целите на ОПИК, а в конкретния случай – по процедурата за производствения ... още

https://engineering-review.bg

Вече са одобрени първите 202 проекта за подобряване на производствения капацитет в МСП по ОПИК 2014-2020
... “Иновации и конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020 (ОПИК) са елементи на Кохезионната политика, които допринасят и ще ... дни предстои да бъде обявена и втора процедура по ОПИК - “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Тук ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОПИК В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2


Балканкар Заря
... ;">Балканкар Заря АД оптимизира ресурсната си ефективност по ОПИК чрез внедряване на пилотно технологично решение и продуктова иновация ... ,93 лв., а безвъзмездната финансова помощ от страна на ОПИК е в размер
на 1 499 328,34 ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОПИК В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.


Top