НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: диелектрична якост

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 17

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 17

Сортирай резултатите по: дата | точностДиагностика и тестване на кабели
Процедурата по тестване и диагностика на кабели е сред най-важните фактори в поддръжката на електрическото и електронно оборудване. Валидирането на надеждността на опроводяването гарантира безопасността на персонала и заобикалящата среда. Поради ... още

https://energy-review.bg

Средства за електрическа защита
Електрическата енергия отдавна е идентифицирана като един от най-сериозните рискове на работното място, свързан с потенциала от експозиция на техниците на токов удар, причиняване на изгаряния, пожари и взривове. Ежегодно се регистрират хиляди ... още

https://energy-review.bg

Изолатори за електропроводи
Изолаторите са компоненти на въздушните електропроводи, които се инсталират между проводниците под напрежение и заземените части от структурите, като са обект едновременно на механични и електрически натоварвания. Следователно техническите ... още

https://energy-review.bg

Водата трябва да тече при всякакви условия
Системата за автоматизация на WAGO 750 XTR: Автоматизация за помпени станции - там където другите системи достигат своите лимити Дори и при екстремни условия: надеждната и безопасна работа на системата е винаги с най-висок приоритет при управлението ... още

https://engineering-review.bg

Енергийно ефективни трансформатори
Съвременните разпределителни трансформатори могат да бъдат по-ефективни от всякога и в същото време и икономични. Пазарната действителност показва, че аморфната технология може да бъде още по-ефективна и не прекомерно скъпа. Общите разходи за ... още

https://energy-review.bg

Защита от пренапрежение при улично осветление
Уличните осветителни системи са монтирани на открито и изложени на различни въздействия от околната среда. Те се нуждаят от специална защита, за да се гарантира безпроблемната им работа, особено на местата, в които е от изключителна важност да се ... още

https://tech-dom.com

Защитни покрития за тръбопроводна арматура
Cферичните спирателни кранове с метално седло постепенно изместват вентилните, шибърните и ъгловите, паралелно с постоянното нарастване на температурата и налягането на флуидите, пренасяни в промишлените тръбопроводи. Те се развиха в надеждни ... още

https://engineering-review.bg

B продължение на статията от бр. 5/2014 на сп. Енерджи ревю, в която подробно бяха описани конструктивните елементи на мощностните разединители, видовете разединители, техните предимства и недостатъци, в настоящия материал представяме спецификите на ... още

https://energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА диелектрична якост В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3


Сибел
Сибел предлага оn-line мониторингова система за маслени трансформатори на WEIDMANN WEIDMANN с гордост представя своята нова високотехнологична система за мониторинг на водород InsuLogix® H. Тя ще осигури евтино решение за откриване на ... още

engineering-review.bg

Rohm Semiconductor

Шотки диоди от SiC осигуряват предимства при разработка на автомобилни

и индустриални системи

аблюдаваният бърз растеж в областта на силовата електроника се дължи основно на появата на хибридните (НЕV) и електрическите (ЕV) ... още

energy-review.bg

ЕЛДОМИНВЕСТ

БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЪБНИ НАГРЕВАТЕЛИ НА СВЕТОВНО НИВО

От края на миналата година с откриването на третия завод в производствената си структура, варненската фирма ЕЛДОМИВЕСТ започна серийно производство на електрически тръбни ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА диелектрична якост В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


Изследвания и анализи на практически проблеми: експертизи, проектиране и изпълнение на електрически уредби СН и НН. Ретрофит на електрически подстанции и КРУ СН и НН. Производство на специализирани електрически апарати и съоръжения за мините и ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top