НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: енергиен мениджмънт

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 174

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 103

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 23В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 174

Сортирай резултатите по: дата | точностИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване
... в ИПО е внедрена и сертифицирана и система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. За ... още

https://engineering-review.bg

AI технологии в сградната автоматизация
В ерата на автоматизацията сградните системи и услуги стават все по-интелигентни, свързани и интегрирани. Фокусът постепенно се измества от автоматизиране на действия към иницииране на взаимодействие между човека и неговия умен дом, между хората и ... още

https://tech-dom.com

Тенденции при интелигентните електроразпределителни мрежи
... завършва с крайния консуматор. FAN свързва потребителските системи за енергиен мениджмънт с подстанциите на електроразпределителното дружество. Тя позволява: локализирането, изолирането ... още

https://energy-review.bg

Система за измерване с добавена стойност
... да извършват редовни енергийни одити или да въведат енергиен мениджмънт. Новата система "Управление на енергийни данни на ... нова информация във всяка фаза на енергийния мениджмънт относно възможностите за спестявания в компанията. Предимства ... още

https://energy-review.bg

Симплекс представи нови софтуерни продукти на CEBIT
... Симплекс представи два нови софтуерни продукта – системата за енергиен и производствен мениджмънт FDM и софтуера за стационарни и лентови везни ... още

https://energy-review.bg

Автоматизирани системи за енергиен мониторинг
... които могат да бъдат преодолени чрез внедряването на енергиен мениджмънт. Това понятие включва систематичния мониторинг, анализ и ... което също е огромно предимство за системите за енергиен мениджмънт. Това позволява на потребителя много по-лесно да ... още

https://energy-review.bg

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията
... увеличаване на енергийните спестявания. Основната цел на системите за мениджмънт на енергийната ефективност в индустрията е да ангажират и ... . В етапа на планиране следва да се извърши енергиен одит и да се установи референтна линия спрямо подобни ... още

https://energy-review.bg

Енергийна ефективност при металорежещи машини
... показателен за нуждата от интегриране на функции за енергиен мениджмънт на ниво машина, които могат автоматично да ... мощност, вътрешните загуби нарастват пропорционално и нарушават общия енергиен баланс. Ако шпинделът ограничи темповете на отнемане ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА енергиен мениджмънт В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 103


Сигма
... автоматизация в енергетиката
• Системи за мониторинг и енергиен мениджмънт
• SCADA системи за подстанции и фотоволтаични паркове ... още

energy-review.bg

Симплекс-Рабаджийска и С-ие
... Siemens за електрозадвижвания

Система за производствен и енергиен мениджмънт Factory Data Manager (FDM) за оценяване и повишаване на ... още

energy-review.bg

Сигма
... автоматизация в енергетиката
• Системи за мониторинг и енергиен мениджмънт
• SCADA системи за подстанции и фотоволтаични паркове ... още

energy-review.bg

Стимар
... на ел. мрежи Многоканални електромери Изграждане на системи за енергиен мениджмънт

още

energy-review.bg

Сигма
... автоматизация в енергетиката
• Системи за мониторинг и енергиен мениджмънт
• SCADA системи за подстанции и фотоволтаични паркове ... още

energy-review.bg

ВИФИ България
...
енергиен мениджър - ЕУРЕМ

Сертифициращо обучение Фасилити мениджмънт

още

engineering-review.bg

Сигма
... автоматизация в енергетиката

• Системи за мониторинг и енергиен мениджмънт

• SCADA системи за подстанции и фотоволтаични паркове ... още

energy-review.bg

Симплекс
... />

Система за производствен и енергиен мениджмънт

Factory Data Manager (FDM ... strong>• MES

Енергиен мениджмънт

• Разширени функции на ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА енергиен мениджмънт В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 23


... сградна автоматизация BMS; електрически табла и инсталации; енергиен мениджмънт; всички видове LAN и WAN; оптични и ... е оптимизиране/съкращаване на енергопотреблението чрез подобрен енергиен мениджмънт. Системата е иновативно решение в управлението на ... още

energyinfo.bg

... , съгласно европейска Директива CEE 89/655. Енергиен Мениджмънт: Пълна гама измервателни устройства за постигане на енергиен мениджмънт. Софтуер за следене и мониторинг ... още

btcatalogue.bg

... търговско мерене – 110 kV; Измервателна техника за енергиен мениджмънт. Внедряване на системи за енергиен мениджмънт. Контролери. UPS. Моторни задвижвания – софтстартери и честотни ... още

energyinfo.bg

... мрежи по целия свят. Предлагани решения: • Експлоатация и фасилити мениджмънт (O & M) на сгради и промишлени инсталации (ОВК, ... резултат; • Когенерация и интегриране на Възобновяеми енергийни източници; • Енергиен мениджмънт и консултантски услуги. още

energyinfo.bg

... доставя компоненти и изгражда системи за електро-енергийна ефективност, енергиен мониторинг, енергиен мениджмънт и сградно управление (BMS). още

energyinfo.bg

... подготовка, въвеждане и документиране на Системи за енергиен мениджмънт по международния стандарт ISO 50001. Представяне пред ... . Удостоверяване за енергийни спeстявания; Внедряване на енергиен мониторинг. Изготвяне на програми и годишни отчети ... още

btcatalogue.bg

... уредби, Контрол на достъпа, ВиК и др.); фасилити мениджмънт; енергийни спестявания с гарантиран резултат за разполагаемост и ефективност ... на технически, икономически и екологични показатели на съоръжения; енергиен мениджмънт и консултантски услуги. още

btcatalogue.bg

... , охладителни кули, въздуховоди, хладилни стаи и др. Софтуер за енергиен одит и енергиен мениджмънт. още

btcatalogue.bg

Top