НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: интензификация на топлообмена

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 4

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 4

Сортирай резултатите по: дата | точностБиогазът се получава при многостепенна ферментацията на биологични продукти в анаеробна среда. Прилаганите анаеробни технологии за производство на биогаз могат да се разделят в зависимост от съдържанието на сухо вещество в преработваните субстрати ... още

https://energy-review.bg

Процесът на пречистване на битовите и промишлени отпадни води преминава през различни етапи, включващи механично, билогично и химично пречиставане. Ефективното и успешно протичане на голяма част от отделните етапи на пречистване често е свързано с ... още

https://engineering-review.bg

Икономическите обстоятелства и желанието за икономия на енергия и материали доведоха до влагането на значителни усилия в разработването на по-ефективно топлообменно оборудване. Целта на термохидродинамичния анализ е да се намалят габаритите на ... още

https://energy-review.bg

Подобряване на енергийната среда в предприятия за производство на хартия
Възможни мерки за повишаване ефективността на кожухотръбния водоподгревател Производството на хартия изисква използването на голямо количество енергия. То е второ по енергоемкост производство след това на стъкло. Самият процес на производство се ... още

https://energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА интензификация на топлообмена В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА интензификация на топлообмена В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top