НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: когенерационна биогаз инсталация

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 8

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 8

Сортирай резултатите по: дата | точностСофийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово
... на утайките с улавяне и изгаряне на биогаза в когенерационна инсталация за производство на топло- и електроенергия. “Проектът ... на електрическа и топлинна енергия при изгарянето на биогаз. Когенерационните модули са произведени от General Electric ... още

https://energy-review.bg

Инсталации за производство на биогаз
... допуска, но за кратко време. По тази причина всяка инсталация за биогаз е оборудвана с газов факел. Съответно, при излишък ... смеси с природен газ. За избора на подходящ тип когенерационна система и начин на експлоатация е добре да се ... още

https://energy-review.bg

... на ефективността Преди да се пристъпи към изграждането на инсталация на биогаз, специалистите съветват да се направи предварителна оценка на ... смеси с природен газ. За избора на подходящ тип когенерационна система и начин на експлоатация е добре да се ... още

https://energy-review.bg

... горива, включително биогорива като биогаз, например. Естествено традиционно използвано ... (например отпадна топлина от когенерационна централа). Принципът на работа ... отношение на изграждането на вътрешната инсталация за подаване на обработения ... още

https://energy-review.bg

... когенерацията Обикновено за определяне на ефективността на една когенерационна инсталация се използва съотношението на сумата от получената ... на системата, големият избор на възможни горива (газ, биогаз, биодизел, пропан и други), високият КПД (85%), ... още

https://energy-review.bg

... се изграждат и у нас. Обикновено, всяка една когенерационна инсталация се състои от четири основни елемента: първичен двигател; ... топлотворна способност като дървесен, пиролизен или коксов газ, биогаз и т. н. Условия за ефективност Двигателите с ... още

https://energy-review.bg

Когенерацията на пречиствателна станция Кубратово е първото по рода си съоръжение у нас
... инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Това се осъществява посредством когенерационна технология за оползотворяване на отпадъчния продукт биогаз ... още

https://energy-review.bg

Когенерацията
... както с чист природен газ, така и с биогаз. При използването на двигатели с вътрешно горене топлинната ... да се отбележи, че икономическата ефективност на една когенерационна инсталация е въпрос на задълбочена технико-икономическа оценка на ... още

https://energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА когенерационна биогаз инсталация В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА когенерационна биогаз инсталация В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.


Top