НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: отпадъци

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 573

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 276

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 27



В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 573

Сортирай резултатите по: дата | точност



Управление на отпадъци от рафинерии
... за последващо третиране. Химичните методи за третиране на отпадъци от рафинерии включват втвърдяване, стабилизиране и капсулиране. ... се използват почвени бактерии, които разграждат органичните отпадъци при строго контролирани условия. Два фактора са ... още

https://energy-review.bg

Производствени иновации за ефективно използване на ресурсите във фирма Системно интегриране
... за целите на производството и редуциране на генерираните отпадъци. Това на практика ще бъде постигнато чрез: ... детайлите. Освен намаляването на използваните суровини и генерираните отпадъци, чрез закупените съвременни технологии за металообработка ще ... още

https://engineering-review.bg

През годините развихме обширно портфолио от услуги и успешни реализации
... изграждането на комплекса за сепариране и утилизация на радиоактивните отпадъци в Игналинската АЕЦ в Литва. Сред важните референтни проекти ... още

https://energy-review.bg

Мерки за енергийна ефективност при производството на цимент
... освен конвенционални горива се използват и такива от отпадъци, като потреблението на последните постоянно нараства през последните ... няколко години. Ръстът в употребата на неопасни отпадъци е по-съществен от увеличението при прилагането на ... още

https://energy-review.bg

Временно съхранение на ОЯГ
... изисква значително повече действия по третиране на радиоактивни отпадъци (например на течни отпадъци) и генерира отпадъчен поток, който изисква допълнителна ... още

https://energy-review.bg

Девня Цимент, Силвио Тийде: Прилагаме мерки за по-ниско енергопотребление на всички нива
... позволи да започнем да употребяваме алтернативни горива, извлечени от отпадъци. Ползите от употребата им са свързани пряко със спестяването ... още

https://energy-review.bg

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020
... решения. Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Управление на отпадъци и рециклиране, Качество на въздуха, Интелигентни градове - ... оборудване и инсталации за третиране и рециклиране на отпадъци, комунална техника, съдове за разделно събиране, ... още

https://energy-review.bg

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете
... ефективност и възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране, качество на въздуха – това са ... на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците ... още

https://energy-review.bg






НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 276


AUWA Рисайклинг България
... p>За природосъобразната обработка на индустриалните и битови отпадъци са разработени сортиращи линии и верижнолентови транспортьори от ... носители на информация, гуми, битови и промишлени отпадъци, биомаса.
Продуктовата гама на WEIMA обхваща ... още

engineering-review.bg

ВИА Експо
... >ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ
още

engineering-review.bg

Виа Експо
... ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... >

секция-
Отпадъци
и рециклиране
Качество ... />допълва така актуалните теми Енергия, Интелигентни градове и Отпадъци. Несъмнено всичко около нас е свързано
- промените ... още

energy-review.bg

Янев Инженеринг
... по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на образуваните отпадъци.

 

Фибролазерът DURMA ... детайлите. Новата технология спомага за намаляване на образуваните метални отпадъци, в резултат на лазерното рязане с 50% от ... още

engineering-review.bg

Янев Инженеринг
... за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на образуваните отпадъци.
Новата фибролазерна машина може да изпълнява ... новата технология очакваме да постигнем намаляване на образуваните отпадъци от метални изрезки и стърготини с поне 50 ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... >ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ
още

energy-review.bg

Виа Експо
... Европа
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Изложенията през ... още

energy-review.bg






НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 27


... и др. Изсмукване на септични ями и други течни отпадъци, съответно и тяхното извозване. Договори по ЗУО. Производство на ... още

btcatalogue.bg

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

... стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически ... летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и т.н.; ... още

energyinfo.bg

... проектиране и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 MW ... за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони), доставка ... още

btcatalogue.bg

... , картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Производство на Гранулатори / Мелници и Шредери за рециклиране на отпадъци от пластмаси, гума, автомобилни гуми и медни кабели, и ... още

btcatalogue.bg

... екологични проекти, свързани с преработката на различни металургични отпадъци. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение ... екологични проекти, свързани с преработката на металургични отпадъци. Екотех Инженеринг се занимава и с производство ... още

energyinfo.bg









Top