НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: парникови емисии

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 88

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 88

Сортирай резултатите по: дата | точностИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване
... дейността е подобрено енергийно управление и намаляване на вредните емисии от парникови газове. Крайният срок за финализиране на проекта е ... още

https://engineering-review.bg

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили
... сочи, че транспортът генерира над 14% от глобалните емисии на парникови газове и е основният сектор в ЕС, в който ... изкопаеми горива. Едно обаче е безспорно относно електромобилите – вредните емисии не се отделят там, където въздухът е най-замърсен ... още

https://energy-review.bg

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение
... в списъка от Киото на веществата, чието използване и емисии трябва да се сведат до минимум. Въпреки че е ... могат да бъдат възстановени и рециклирани. Те не съдържат парникови газове, нито представляват потенциална опасност за здравето вследствие разпад ... още

https://engineering-review.bg

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията
... и рентабилно решение за редуциране на емисиите парникови газове, генерирани от индустриалните процеси. Редица проучвания ... от глобалните емисии на въглероден диоксид. В допълнение, енергийната ефективност не само намалява емисиите на парникови газове, ... още

https://energy-review.bg

Индустриални термопомпени системи
... с по-ниско енергопотребление и по-малко вредни емисии доведе до редица подобрения и иновации в термопомпените ... значително да намалят консумацията на изкопаеми горива и емисиите парникови газове в процесите на сушене, промиване, изпаряване и ... още

https://engineering-review.bg

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията
... , което е свързано с отделянето на значителни емисии на парникови газове. Някои методи за предварително третиране, например ... обратната осмоза може съществено да редуцира емисиите на парникови газове. В допълнение, новите ZLD технологии, позволяващи ... още

https://engineering-review.bg

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха
... и разходи в дългосрочен аспект, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Като продължение на ... ограничаване на замърсяването на околната среда и на вредните емисии в атмосферата. Работим и за изпълнение на общинската ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Газоочистване в индустрията
... прахоуловители се използват за контрол на индустриалните прахови емисии и като съоръжения за предварително пречистване преди използването ... са и за ограничаване на емисиите на основните парникови газове. Като допълнителна четвърта техника може да се ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови емисии В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3


Бюро Веритас Варна
... запознаване със стандартите • GHG - верификация и валидация на търговски емисии (парникови газове) ISO 14001 е напълно съвместим с ISO 9001 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ЛИБРА ЕНЕРДЖИ
... с емисии. При така наречените „cap and trade” схеми се определя годишен лимит на изхвърлените в атмосферата парникови газове ... на свободния пазар.

Купувачите на квоти за емисии на парникови газове са или предприятия, включени в задължителните „ ... още

energy-review.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон КЧТ
... EMEA Branch ВЕРИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ... III LRQA предлага верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове, изготвени от инсталациите и авиокомпаниите, участващи ... още

ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови емисии В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... ETS, валидиране на проекти свързани с парникови газове, атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия (Greenhouse ... специални акредитации от UNFCCC за парникови газове и търговия с емисии. Специфична информация: Bureau Veritas Certification ... още

energyinfo.bg

... и консултации с квоти за емисии на парникови газове. Разработване на проекти, сертифициращи намаления на въглеродни емисии и генериращи квоти по ... още

energyinfo.bg

... тип. Извършване на консултанска дейност за продажба на редуцирани емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг на ... още

energyinfo.bg


Top