НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: релейна защита

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

Сортирай резултатите по: дата | точностТехнологии за управление, наблюдение и защита на КРУ
Ангажиментът към безопасността и устойчивостта при генерирането, преноса и разпределението на електрическа енергия е основен двигател в развитието на интелигентните решения за управление, мониторинг и защита в електроенергийните услуги. Решенията, ... още

https://energy-review.bg

Цифрови релейни защити
Много електроразпределителни дружества и производители на електрическа енергия днес вече са сменили или предвиждат да подменят своите остарели електромеханични релета с ново поколение цифрови релейни защити. В крайна сметка, ако възникне повреда, ... още

https://energy-review.bg

Оборудване за подстанции СН/НН
Подстанциите са част от електрическата инсталация, включваща комутационна апаратура, a в някои случаи и трансформатори, в която завършват преносните или разпределителните линии. Тези съоръжения обикновено са оборудвани и с всички необходими ... още

https://engineering-review.bg

Ограничаване на възникването на електрическа дъга
Възникването на волтова дъга може да е в резултат от непреднамерен контакт със заредени детайли, замърсяване, повреда в оборудването или поради редица други причини. Генерираната топлинна и ударна вълна може да доведе до значителни наранявания при ... още

https://engineering-review.bg

Електрозахранване и предпазни (аварийни) вериги при PLC системи
Препоръчително е да се спазват някои основни правила при електрозахранването на PLC системи в индустриални приложения, за да се осигури адекватната им защита, както и защитата на управляваните машини, оборудване или процеси, в случай на авария. В ... още

https://engineering-review.bg

Предимства и предизвикателства при гъвкавите бороскопи
Бороскопите са устройства, предназначени за инспекция на труднодостъпни, затъмнени или трудно видими за човешкото око места. Това е възможно благодарение на миниатюрни фото- или видеокамери, монтирани на края на неогъваема или гъвкава сонда. ... още

https://engineering-review.bg

ДЕН Електрик: Разполагаме със солиден опит в реализацията на информационни и комуникационни центрове
ДЕН електрик ЕООД има повече от десет години опит в електромонтажните дейности в промишлени предприятия и информационни и комуникационни центрове. Специализирани сме в електрозахранвания на критични консуматори. Това изисква високо качество на ... още

https://tech-dom.com

Димитър Драгоев: За българското начало в автоматизацията
Из историята на развитието на българските средства за автоматизация през погледа на един от нейните участници Димитър Драгоев Cредствата за автоматизация в България през периода, в който бях участник – от 1967 г. до демократичните промени, се ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА релейна защита В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8


ЕЛ-ТЕСТ

Офис: 1632 София, ж.к. “Овча купел”,

ул. “Президент Линкълн” №82B

Инженерингова дейност за електрически уредби

ниско,средно и високо напрежение.

Консултантска дейност.

Инженеринг на SCADA системи.

Независими ... още

energy-review.bg

РОКОН ТРЕЙД

Изграждане до ключ и

реконструкция на подстанции

• Комплексни релейни защити за електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и защити за мощни двигатели в ТЕЦ и помпени станции

• Телемеханика и диспечерско ... още

energy-review.bg

МЕТИКС

МЕТИКС

Комплектни трансформаторни постове, КРУ „UniSwitch” до 24 kV, ел. табла, електроапаратура

КРУ 24 кV СВС АВВ - вакуумен прекъсвач VD4/S с релейна защита и модул за телемеханично управление предназначен за монтаж в трафопостове ... още

energy-review.bg

Рокон Трейд

Комплексни релейни защити за електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и защити за

мощни двигатели в ТЕЦ и помпени станции

Телемеханика и диспечерско управление, предназначени

за всички обекти от енергийната ... още

energy-review.bg

Метикс

www.metix.bg

KОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ,KРУ “UniSwitch” дo 24kV, ЕЛ. ТАБЛА, EЛЕКТРОАПАРАТУРА

КРУ 24kV CBC ABB - Вакууменпрекъсвач VD4/S с релейна защита и модул за телемеха-нично управление предназначен за монтаж в трафопостове ... още

energy-review.bg

Ел-Тест
Офис: 1632 София, ж.к. “Овча купел”, ул. “Президент Линкълн” №82B Инженерингова дейност за електрически уредби ниско,средно и високо напрежение. Консултантска дейност. Инженеринг на SCADA системи. Независими експертизи и анализи на ел. ... още

engineering-review.bg

РОКОН ТРЕЙД

Комплексни релейни защити за електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и защити за

мощни двигатели в ТЕЦ и помпени станции

Телемеханика и диспечерско управление, предназначени

за всички обекти от енергийната ... още

energy-review.bg

МЕТИКС

www.metix.bg

KОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ,KРУ “UniSwitch” дo 24kV, ЕЛ. ТАБЛА, EЛЕКТРОАПАРАТУРА

КРУ 24kV CBC ABB - Вакууменпрекъсвач VD4/S с релейна защита и модул за телемеха-нично управление предназначен за монтаж в трафопостове ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА релейна защита В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


Производство на цифрови устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика, устройства за мониторинг и контрол, тестващи устройства. Изграждане на диспечерски и опорни пунктове и Системи за автоматизация на подстанции. Изграждане на подстанции " ... още

energyinfo.bg

Проучвателна и проектантска дейност за електрически уредби ниско, средно и високо напрежение. * Изготвяне на инженерингови проекти за ел. уредби и екзекутивна документация. * Инженеринг - Дейността обхваща проектиране, монтажни работи и пусково - ... още

energyinfo.bg

Нашата продуктова гама за изпитване и измерване включва: Апаратура за изпитване на акумулатори * импеданс * изпитване на товар Кабелни локатори и прибори за проследяване на трасета Апаратура за изпитване на кабели и за локализиране на кабелни повреди ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top