НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: ядрени централи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 35

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 35

Сортирай резултатите по: дата | точностЕлектроинсталации в ядрени централи
... разпределителна система. Проектирането на електроинсталациите за ядрени централи се определя от снабдителната мрежа, дизайна ... и аварийни случаи. Оборудване Електрооборудването в ядрени централи включва комутационна апаратура, центрове за управление ... още

https://energy-review.bg

Приложение на роботи в ядрени централи
... . При нормален експлоатационен режим на ядрените централи ефективността на роботизираните устройства трябва да бъде ... съхранение на отпадъци. Извеждането от експлоатация на ядрени централи включва широка гама дейности, изискващи дистанционния демонтаж ... още

https://energy-review.bg

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ
... инфраструктура Разликите между подземната тръбопроводна мрежа в ядрени централи и тази в конвенционалните промишлени предприятия са ... поддръжка за подземни тръбопроводи и резервоари в ядрени централи включват катодна защита, анализ на почвата и ... още

https://energy-review.bg

Контролно-измервателна техника в АЕЦ
... не се е променил съществено от времето на първите ядрени централи. Днес, температурата, налягането, нивото, дебитът и ... неутронни детектори. Управлението и безопасността на ядрените централи зависят преди всичко от измервателната техника за температура ... още

https://energy-review.bg

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци
... на ОЯГ изисква няколко транспортни етапа между ядрените централи и съоръженията за съхранение, преработка и обезвреждане. ... генерират в големи количества предимно при извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация и почистване на замърсени терени ... още

https://energy-review.bg

Осигуряване безопасността на ядрени централи
... в дълбочина Основният начин за предотвратяване на аварии в ядрени централи и ограничаването на последствията от такива, в случай ... Важен аспект на прилагането на защита в дълбочина за ядрени централи е осигуряването на серия от физически бариери, както ... още

https://energy-review.bg

Възможности за когенерация с ядрена енергия
... отговорят на търсенето на топлинна енергия. Когенерационните ядрени централи са една от възможностите за осигуряване на ... на процесна топлина. Към момента няколко когенрационни ядрени централи доставят процесна топлина за индустриални потребители, като ... още

https://energy-review.bg

Системи за радиационен мониторинг
... университети, болници и фармацевтични компании. С изграждането на първите ядрени централи търсенето на оборудване за радиационен мониторинг се увеличава и ... още

https://energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ядрени централи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3


Wartsila
... съществуващите конвенционални негъвкави електроцентрали, като въглищни и ядрени, ефективно да доставят решения за клиентите си. ... си за негъвкаво генериране и съществуващите топлоелектрически централи се заменят с ВЕИ. Тази поетапна трансформация ... още

energy-review.bg

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
... строителство и модернизация на централи;

•Конвенционални електроцентрали;

Ядрени електроцентрали;

• ... ;

•Възобновяеми енергийни източници: водно-електрически централи, биомаси, слънчева енергия, геотермални източници, битови ... още

energy-review.bg

Туви
Апаратура за лаборатории, ядрени централи, правителствени и военни учреждения, медицински заведения. Изпъкват продуктите за ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ядрени централи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.


Top