seeSUSTAINtec 2020 проправя път на решенията за устойчиво развитие към пазара

Фирмени статии • 25.11.2019

seeSUSTAINtec 2020 проправя път на решенията за устойчиво развитие към пазара

 

seeSUSTAINtec  е бизнес платформа в България и Югоизточна Европа за представяне на иновации за устойчиво развитие и знания, за взаимодействие между водещи производители с клиенти и дистрибутори, представители на общините. Изложението и паралелният форум ще се проведат в периода 7-9 април 2020 г., София.

Организатор на seeSUSTAINtec е Виа Експо. Обединявайки три изяви с над 14-годишна история – ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), Smart Cities (интелигентни градове), той разширява обхвата на събитието с нов акцент – "Чистота и качество на въздуха", значима тема, която вълнува всички.

Станете част от seeSUSSTAINtec – възползвайте се от отстъпки до 5 декември 2019 г. Изложителите ще получат комплексни маркетингови решения, които ще им помогнат да се позиционират още по-добре на пазара и да популяризират своя бранд.

 

Защо пазарът на екотехнологии ще се развива?

  • Климатичните промени стават все по-неуправляеми и изискват огромни разходи за справяне с техните негативни последици.
  • Всяка индустрия се стреми към повече ресурсна ефективност и конкурентност, домакинствата търсят икономични решения, които да им осигурят комфорт и безопасност. Кръговата икономика предлага интелигентен алтернативен модел чрез "затваряне на цикъла" с цел да се увеличи възможно най-дълго полезността на продукти и материали.
  • Следващият програмен период 2021-2027 г. създава благоприятни възможности за финансиране на по-мащабно интегриране на политики и екологични иновации в Югоизточна Европа. Негови основни приоритети са: устойчива инфраструктура, околна среда и климат, дигитализация.

 

Профил на изложението

  • Eнергийна ефективност: отопление, вентилация, охлаждане, осветление, съхранение, изолации
  • Възобновяема енергия: био-, соларна, хидро-, вятърна енергия, енергия от отпадъци, съхранение на енергия; електромобилност
  • Управление на отпадъци и рециклиране: събиране, третиране, рециклиране, оползотворяване, консултантски услуги
  • Интелигентни градове: информационни и комуникационни технологии за умен дом и инфраструктура, устойчив транспорт и градска среда
  • Чистота на въздуха: отделяне замърсителите, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, въздухочистващи системи, контролно-измервателна апаратура, редуциране на парникови емисии.

 

Форумът

Авторитетни асоциации и организации ще организират свои семинари/уъркшопи в рамките на seeSUSTAINtec.

 

Статистика 2019 г.

Участваха фирми от 13 държвави, за 10-а поредна година се реализира Австрийски павилион, 3400 експерти от 11 страни посетиха събитието. В паралелните конференции се включиха 52-ма лектори и 270 делегати.

 


 

 

Брошура 2020      Статистика

www.viaexpo.com

 

 


Top