seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

Фирмени статии • 23.01.2020

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете
seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете


ЕС заяви своята воля да бъде първото държавно обединение до 2050 г., което да има неутрален ефект върху промените в климата. Следвайки тенденциите, може би 2020 година ще бъде най-топлата и динамична досега в климатично отношение, но в същото време и преломен момент за повече промени на политики и мерки, развойна дейност и инвестиции в устойчиви решения.

 

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране, качество на въздуха – това са областите за реализирането на Зелената сделка, както и основните акценти на seeSUSTAINtec – изложение и конференция за устойчиви технологии за Югоизточна Европа (7-9 април, София), организирани от Виа Експо.

 

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21% от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители от региона.

 

Изложението

  • До момента водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия и Швейцария заявиха участие в seeSUSTAINtec. Те избраха събитието за продуктови премиери, за среща с нови клиенти и дистрибутори. За 11-а поредна година австрийски фирми ще демонстрират авангардни технологии;
  • Изложителите ще получат допълнителни услуги, предоставени от организаторите чрез Лоялна програма;
  • В зона "Алея на иновациите" стартиращи компании и бизнес инкубатори ще разкажат за своите постижения.

 

Кои фирми участват?

seeSUSTAINtec ще подчертае предимствата на ВЕИ системите – те са вече достъпна алтернатива за отопление и охлаждане, автономно производство на енергия и топла вода за промишлеността и домакинствата. След като представи с успех колектори от неръждаема стомана, Herz допълва системата за лъчисто подово отопление с новата тръба Herz-Line. Балканика Енерджи има богат опит във внедряването на малки и микро биогаз инсталации, инсталации на биомаса, фотоволтаични и термосоларни инсталации. Компанията ще участва в проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Бургас с капацитет 30 352 тона на година. Новонетикс съвместно със своите партньори Molinos AFAU, CPM Europe, Dutch Dryers предлага цялостни решения за линии за сушене и гранулиране (пелетизиране) на отпадъци от селското стопанство и дървесина, промишлени котли с изгаряне на биомаса и RDF. Хибридни Енергоспестяващи Системи ще представи иновативна система за генериране на енергия, чието използване намалява разходите за ток до 8 пъти – разработка на финландска компания. Тя обезпечава независимо от климатичните условия и технологичната връзка адекватна мощност 365 дни в годината. Прайм Технолоджийс ще анонсира техника за преработка на биомаса като възобновяем енергиен източник. Решенията на Hitachi Zosen Inova осигуряват чиста и здравословна среда чрез енергийно оползотворяване на отпадъците. Акцент ще бъдат информационни и комуникационни технологии за сгради, инфраструктура, транспорт и администрация, интернет на нещата, географски информационни системи, ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение, връзка машина с машина (M2M) и др.

 

Конферентна част

  • AmBIENCe уъркшоп "Управляване на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики", организиран от Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE);
  • Финансиране на проекти за устойчиво развитие;
  • Климатична неутралност и защо да инвестираме в соларни покривни централи? – Асоциация на производителите на екологична енергия.

 

Какви са перспективите за устойчивото развитие на България?

Зелената сделка е отлична възможност за България да преформатира своята икономика в по-конкурентна и нисковъглеродна система чрез Механизма за справедлив преход. Източниците на финансиране ще бъдат Фондът за справедлив преход, Програма InvestEU и заеми от Европейската инвестиционна банка. Експерти твърдят, че дългосрочните ползи несъмнено ще бъдат в пъти повече над краткосрочните разходи за нейното реализиране. Очакват се промени и в два стратегически документа: Климат-енергетика и Национална програма за развитие: България 2030. Дигитализация и кръгова икономика са нови приоритети в "Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България" (2021-2027), заедно с развитието на ИКТ и чистите технологии. През следващия програмен период тя ще засили регионалния фокус. Столицата ще следва стъпките на "Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София".

 

Участвайте активно в устойчивата промяна на България и станете част от seeSUSTAINtec 2020.

 


 

Брошура
Статистика 

За повече информация: viaexpo.com

 

 


Top