РЕКЛАМИ В брой 4, 2019


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

БИЗНЕС

Елтрак България представи новостите от Caterpillar на Roadshow 2019

Елтрак България представи новостите от Caterpillar на Roadshow 2019
Най-голям интерес по време на събитията в София и Стара Загора предизвика демонстрацията на багер Cat 320 и 320GC в работни условия ... още

Съвместни семинари на Bosch, Weishaupt и КИИП събраха над 120 специалисти

Съвместни семинари на Bosch, Weishaupt и КИИП събраха над 120 специалисти
Обучението беше насочено към проектанти на инсталации с водогрейни котли високи мощности и беше проведено от Франк Щенгел, сертифициран лектор в Bosch ... още

Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО

Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО
Днес ДП РАО се гордее с високотехнологичните си иновации, сред които е новото съоръжение за плазмено изгаряне ... ощеОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ

Тенденции при интелигентните електроразпределителни мрежи

Тенденции при интелигентните електроразпределителни мрежи
Преходът към мрежа с интелигентна инфраструктура може да подпомогне справянето с много от предизвикателствата, пред които са изправени комуналните дружества в цял свят ... още

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление
Преминаването към възобновяеми енергийни източници за централно отопление и охлаждане може да доведе до подобряване на параметрите на околната среда в съответното населено място ... още

Top