РЕКЛАМИ В брой 4, 2020


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Microchip Technology

Пълният текст на статията можете да намерите тук

... още
Microchip Technology

Стартирайте работа с PolarFire® FPGA

Развойни комплекти за улеснено прототипиране на приложения

Програмируемите логически матрици (FPGA) PolarFire® осигуряват най-ниската енергоконсумация при FPGA със средна плътност на гейтовете,както и сигурност, удовлетворяваща изискванията за отбранителниприложения плюс изключителна надеждност. Ние предлагаме широкагама от развойни комплекти, които ще ви помогнат да се запознаете сфункционалността и възможностите ... още

ИНТЕРВЮ

ПГ "Велизар Пеев" – гр. Своге, Станчо Атанасов: За трета поредна година осъществяваме 100% прием по специалност "Електрически превозни средства"

ПГ "Велизар Пеев" – гр. Своге, Станчо Атанасов: За трета поредна година осъществяваме 100% прием по специалност "Електрически превозни средства"
Директорът на учебното заведение разказва за мотивите за разкриването на специалност "Електрически превозни средства" и споделя менението си относно предпоставките за по-широкото разпространение на електромобилността у нас ... още

ОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ

Средства за електрическа защита

Средства за електрическа защита
Сред най-широко употребяваните лични предпазни средства за електротехниците са диелектричните ръкавици и ръкави, екрани за предпазване на лицето, диелектрични боти и килимчета, преносими заземители, изолиращи щанги и клещи и др. ... още

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2
В продължение на темата от миналия брой, в настоящото издание ще обсъдим възможностите за редуциране на енергопотреблението в бояджийските цехове на заводите от автомобилостроенето, както и някои решения за оползотворяване ... още

Top