РЕКЛАМИ В брой 3, 2010


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AMANDUS KAHL/К. А. ТЕХНОЛОДЖИ

Инсталации за пелетиране на дървесина

Изработване по поръчка от 300 кг/ч до 8.00 кг/ч за преса

Заповядайте на МТП Пловдив 27.09.2010 - 02.10.2010, щанд Е5 в палата 10.

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Dieselestrasse 5-9

D-21465 Reinbek / Hamburg

Phone +49 40 727 71 0

Fax +49 40 727 71 100

info@amandus-kahl-group.de

www.akahl.de

... още
CINK HYDRO ENERGY

Има енергия във водата...

... и ние знаем как да я използваме

cink@cink-hydro-energy.com, www.cink-hydro-energy.com

... още
CINK HYDRO ENERGY

Има енергия във водата...

... и ние знаем как да я използваме

cink@cink-hydro-energy.com, www.cink-hydro-energy.com

... още
ENERGIEWERKSTATT

Ние мислим за поколенията

Оценка, измерване, планиране и реализация на ветроенергийни проекти

Бъдещето е на страната на този, който знае как да превърне въздуха в чиста енергия. Кранът за газ можеи да бъде затворен, но никой не може да спре вятъра. Този факт ни дава сигурност и независимост. Вятърната енергия е енергията ... още

ENERGIEWERKSTATT

Ние мислим за поколенията

Оценка, измерване, планиране и реализация на ветроенергийни проекти

Бъдещето е на страната на този, който знае как да превърне въздуха в чиста енергия. Кранът за газ можеи да бъде затворен, но никой не може да спре вятъра. Този факт ни дава сигурност и независимост. Вятърната енергия е енергията ... още

FRONIUS

Максимална продуктивност.

При всякакви атмосферни условия.

Ново поколение фотоволтаични инвертори: Fronius IG Plus

Целта беше ясна: Всеки слънчев лъч да се използва максимално. Това e възможно не

само благодарение на стойността на максималния коефициент на полезно действие

(КПД). Много по-важно е интелигентното взаимодействие между различни фактори:

Например равномерно голям КПД ... още

Global Wind Power

www.globalwindpower.com

... още
IBC SOLAR

THE OUTLOOK: SUNNY

IBC SOLAR Доставчик на системи

Експертни знания, последна дума на фотоволтаичната технология и цялостно, компетентно обслужване: помощ на място за изграждане на фотоволтаичните системи на партньорите ни, както и реализиране на мащабни поректи за техните клиенти. Перспективата е слънчева за повече от 28 години.

IBC SOLAR AG Am Hochgericht 10

D-96231 ... още

NOTUS ENERGY PLAN

NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG

Приморски парк, ул. Салтанат 59, ет.3

9000 Варна

Телефон: +359 878 721 070

Факс: +359 52 721030

E-mail: anelia.pavlova@notus.de

... още
PHOENIX SOLAR

НАДЕЖДНOСT,ИНОВАТИВНОСТ

И ТРАДИЦИЯ. PHOENIX SOLAR.

• Водещ системен интегратор (ЕРС) на фотовол-

таични централи по целия свят: консултации,

проектиране, развитие на проекти, израждане

до ключ, разработване на финансови концепции,

управление и поддръжка

• Установени партньорски отношения с инвес-

тиционни дружества и кредитни институции за

финансиране изграждането на соларни паркове

• Създаване на партньорска мрежа в България за

търговия с компоненти от ... още

POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK

• Отоплителни централи на биомаса

Инсталации с единична мощност от

300 kW до 30.000 kW

• Електрическа енергия от биомаса

Инсталации с единична мощност от

200 kWel до 20.000 kWel

• Централизирани системи за отопление

Посетете ни на

Международен Технически Панаир - Пловдив

27.09 - 02.10. 2010г.

павилион №10, щанд 10 C2

POLYTECHNIK Luft-und Feuerungstechnik GmbH

A-2564 Weissenbach (AUSTRIA), Hainfelderstr. ... още

REC SOLAR GERMANY

ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СОЛАРИ

ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Нашата мисия е да доставяме УМНА ЕНЕРГИЯ ЗА ПО-ЧИСТО БЪДЕЩЕ.

През ноември тази година REC официално ще открие един от най-големите заводи в света за производство на пластини, клетки и модули. Това е огромна стъпка към нашата цел. Разраствайте се с нас.

Научете повече за REC ... още

SOLAR ZENTRUM ALLGAU

SOLAR ZENTRUM ALLGAEU

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ...

... ЗА ВСЕКИ ПОКРИВ

solarzentrumallgaeu@abv.bg

tel.: 096/ 306 627

GSM: 089 54 72 719

www.solarzentrum-allgaeu.de

... още
VESTAS

Слаб вятър.

Висока производителност.

Без противоречие.

Инсталирайки нов ветрогенератор на

всеки четири часа, ние даваме израз

на нашата страст –производство на

устойчива електроенергия от вятъра.

С нашите турбини V90-1.8/2.0 MW и

V100-1.8 MW можем да реализираме

висока производителност при средна

и дори при ниска скорост на вятъра.

Това е така, защото сме си поставили за

цел да оптимизираме 2-мегаватовата

си платформа за всякакви ... още

АЛФА ЛАВАЛ

Енергийният парадокс

ного от мерките, които се предприемат, за да се намалят разходите и да се увеличи доходността, водят до проблеми за околната среда. Пестенето на енергия, обаче, е ярко и блестящо изключение. Всеки път, когато успеете да пестите енергия, вашите усилия ще генерират двоен ефект - финансовата линия на ... още

АСТЕЛ

Преносими инфрачервени анализатори на биогориво на фирма Wilks Enterprise

Портативни инфрачервени анализатори с тансформация на Фурие на фирма А2 Technologies

Инфрачервени анализатори на фирам LT Industries

... още
Би Ем Джи

Как да получим най-новите технологии и

продукти от Autodesk на 50% от цената?!

За всички фирми, наели млади инженери, проектанти и студенти

За всички млади специалисти, завършили последните 3 години

За всички студенти, наети по реални проекти

Autodesk ви предлага на половин цена новите съвременни

софтуерни продукти:

?? Цялата фамилия AutoCAD 2011

(AutoCAD Architecture, MEP, Civil, Map, Mechanical ... още

ВАГО КОНТАКТТЕХНИК

Приложение за управление и

предаване на данни при:

• Подстанции

• Помпени станции

• Ветрогенераторни паркове

• Водно-електрически централи

TO-PASSТ Modem GPRS VPN Router

• GPRS/GSM, EDGE

• VPN, Firewall

• Конфигуриране чрез вграден Web сървър

• DHCP сървър

• Перфектна интеграция с контролерите серия 750

• Двупосочна GPRS/EDGE комуникация

Програмируем мрежов контролер за

Телеконтрол управление

• Подържа комуникация чрез

IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104

• ... още

ВИА ЕКСПО

Две екологични събития на едно място през април 2011 в София

Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъците и водите, рециклиране

Иновационни технологии и практики, силно международно участие, интензивни бизнес контакти и многобройни паралелни инициативи - това ще предложи 7-мото издание на Международния конгрес и изложба за енергийна ефективност (EE) и възобновяеми ... още

ВИВ ИЗОМАТИК

Водещ световен производител на кабели и кабелни аксесоари, разработени за приложения с повишени изисквания по отношение на устойчивост на ултравиолетови лъчи и агре-сивни химически вещества: фотоволтаични инсталации, пречиствателни станции и др.

Автоматични предпазители за приложение във фотоволтаични инсталации:

• Компактен дизайн

• Напрежение до 880VDC

• Номинален ток до 63А

• Сигнализация за състоянието ... още

Д&Д – ИНЖЕНЕРИНГ

Д&Д - инженеринг ЕООД

Външно електрозахранване и улично осветление:

Проучване

Проектиране

Узаконяване

Изграждане

София, бул. „Джеймс Баучер” 120

тел./факс: 02/ 963 57 22

e-mail: dding@abv.bg

www.ddeng-bg.com

... още
ДЕНИМА ИНВЕСТ

www.denima-invest.bg

INDEPENDENT POWER PRODUCER

GREENFIELD DEVELOPMENT

TECHNICAL MANAGEMENT

DANISH KNOW-HOW

BULGARIAN IMPROVEMENT

... още
ЕВРОТЕХ

Помпи при производството на биодизел от ЕВРОТЕХ ООД

Центробежни помпи за горещи масла

Вихрови помпи със страничен канал

Вакуумпомпи с течностен пръстен

Зъбни помпи за вискозни продукти

Химически помпи за киселини/основи

тел.: 02/973 36 60

www.evrotech.bg

... още
ЕГНАТИЯ БЪЛГАРИЯ

Прилагаме натрупания опит на гръцкия ВЕИ пазар в България

Мариос Диплас, управител на

Егнатия България,

пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Диплас, представете накратко на читателите на сп. Енерджи ревю компанията Egnatia Group и в частност нейното направление Егнатия България.

Egnatia Group е основана през 1989 г. като строителна компания. 12 години по-късно групата стъпва ... още

ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ

technology

когенерация и възобновяеми енергийни източници

8600 Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” №1, офиси: 302, 316, 406;

тел.: +359 46 663670; факс: +359 46 663672; e-mail: office@ecoenergybg.eu www.ecoenergybg.eu

... още
ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ

Екотех инженеринг оод

• Проектиране и изграждане на инсталации за неутрализиране на технологични газове

• Проектиране и изграждане на инсталации за производство на цветни метали

• Газификация на металургични пещи, работили преди това с газьол, мазут и други горива

• Проектиране и изграждане на инсталации за преработка на металургични отпадъци

• Топлоизолация на тръбопроводи и ... още

ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ

Технически решения за минимизиране на емисиите от прах и вредни газове

antherm Filtration е водеща фирма в предлагането на технически решения в oбластта на контрола по замърсяването на въздуха в голяма част от промишлените отрасли. Компанията комбинира опита и експертните познания на четири международно признати доставчици - Airmaster, BMD Garant, ... още

ЕЛ-ТЕСТ

Офис: 1632 София, ж.к. “Овча купел”,

ул. “Президент Линкълн” №82B

Инженерингова дейност за електрически уредби

ниско,средно и високо напрежение.

Консултантска дейност.

Инженеринг на SCADA системи.

Независими експертизи и анализи на ел. съоръжения,

релейна защита и автоматика.

Акредитиран орган за контрол от вид “ С ”.

Монтажни и пусково-наладъчни работи

на ел. уредби.

Производство и асемблиране на ел. табла.

Прахово боядисване.

Съединяване и измерване ... още

ЕЛЕКТРО ПЛЮС

Пловдив, тел.: 032/676 136, факс: 032/676 140, electroplus@electroplus.net

София, тел.: 02/862 52 77, факс: 02/862 52 88, sofia@electroplus.net

Сливен, тел.: 044/625 295, факс: 044/625 378, sliven@electroplus.net

www.electroplus.net

... още
ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

обхваща с дейността си следните области:

? Планиране на енергийни системи, изследвания и проучвания,

предвиждания и експертни оценки, проектиране и управление

на електроенергийни обекти

? Проучване и проектиране на електропроводи, подстанции

и градски мрежи

? Проучване и проектиране на Ветроенергийни паркове

и фотоволтаични централи

? Проектиране на системи за автоматичен контрол

на електроенергийни обекти, SCADA

? Оптични връзки ... още

ЕЛПРОМ ЗЕМ

лидер в производството на хидрогенератори в България и региона!

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ –

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – „ЕЛПРОМ ЗЕМ“ АД

За повече информация може

да посетите www.elprom-zem.com

и щанда ни на Международния Технически Панаир Пловдив - 13-Е12

- нова маркетингова политика

- обогатено техническо оборудване

- покриване на новите европейски стандарти за енергийна ефективност IE 1, ... още

ЕНЕРГОСЕРВИЗ

Вече 5 години ЕнергоСервиз работи в сферата на сервизната и инженерингова дейност по проектиране, оптимизиране и поддръжка на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ и системи за радиационен мониторинг на околната среда.

За периода от създаването си до сега компанията се е доказала като предсказуем, прозрачен и последователен партньор на своите ... още

ЕТИ България

PV photovoltaic systems

Защита от свръх ток и пренапрежение

Степен на защита IP65

1000 V d.c.

LED индикатор

Най-добрата защита за фотоволтаични системи

... още
Ехнатон

Машинно зрение в производство на фотоволтаици… днес и утре

С пренасочването на фокуса на соларната индустрия от количеството към качеството и усложняването на процесите, обширната библиотека инструменти на Cognex за визуална инспекция предлага усъвършенствана технология за машинно зрение за постигане на най-надеждни резултати. Новата Solar Toolbox™ предоставя предварително конфигуриран набор инструменти ... още

ИДС Солар

Инженеринг на фотоволтаични инсталации

Производство на инвертори с мощност от 80kW до 500kW за фотоволтаични инсталации

Производство на конвертори за ветрови генератори с мощност от 1,5 MW до 2,5 MW

1407 София, бул. Черни връх 47

тел.: (+359) 2/960 88 22

факс: (+359) 2/960 88 08

e-mail: office@idssolar.com

www.ids.ch

Производствена база:

2101 Елин Пелин, бул. Новоселци 174

... още
ИНТЕЛСТАВ

Предпроектни проучвания

Оценка на потенциала на вятъра

Въздействие върху околната среда

Експертни оценки

Примери от практиката

Алтернативни становища

Възвръщаемост

Търсене на нови терени

www.intelstav.com

... още
ИНТЕРКОМПЛЕКС

Intercomplex ltd

производство, внос и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения CpH и HH

инженерингова и сервизна дайност

Официален вносител за България на продукцията на

Apator S.A. Полша

Разединители HH хоризонтални и вертикални

Пакетни прекъсвачи и превключватели

Електромери за предплатена енергия

PAFAL GRUPA APATOR Полша

Едно- и трифазни електромери:

- индукционни

- статични: - с механичен брояч

- с дисплей

EMITER Z.U.P. ... още

КОМИКОН

индустриална автоматизация

видеостени

телеметрия, контрол, мониторинг,

инвестиционно проектиране, инженеринг

... още
КРИС 94

Електроинженеринг, сервиз и

изграждане на вятърни паркове

9009 Варнабул. Сливница 230

тел.: 052/910 810

www.kris.bg

... още
ЛД

Ротационни съединения

Хидравлично масло под високо налягане

Перфектно уплътнение

Висок дебит

Минимален пад на налягането

Най-висок клас на точност и качество

Изключително дълъг живот

Произведено в Германия

Сервиз навсякъде по света

Техническа консултация за специфични приложения

Ние показваме пътя на флуидите!

Изискайте от нас продуктовия каталог или брошурата отнасяща се за Вашия бранш!

ЛД ООД, 1202 София, ул. Цар Самуил 116, тел.: ... още

ЛДМ БЪЛГАРИЯ

ЛДМ България, 1784 София, жк. Младост 1, бл. 42, ет. 12, ап. 57

Тел./факс: 974 63 11, GSM: 0888 925 766

e-mail: ldm.bg@stark-net.net, e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

Арматура за класическата и ядрена енергетика

Шибри, вентили, вентили КИП, клапи,

сферични кранове, специална арматура

Шибри S43

PN 63 - 400; DN 65 - 500;

Работна температура: до 600 оС

Вентили запорни и ... още

ЛОКАТОР - К

Уреди за проверка, тест и

анализ на фотоволтаици

Пълен набор прибори за обследване енергийната ефективност на

сгради и промишлени системи

Термовизионни камери

1401 София, жк. Гоце Делчев, бл. 258, вх. А

тел.: 02/9621881, факс: 02/9622139

e-mail:lokator@dir.bg

www.lokatork.com

... още
ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ

Цялостни решения за вятърни паркове от

Ей Би Си Уинд Фарм ЕООД

През м. Юли, в землището на с. Дропла, общ. Балчик, „Ей Би Си Уинд Фарм” ЕООД изгради и присъедини към електропреносната мрежа на Е.ОН поредния свой обект - вятърна електроцентрала с инсталирана мощност 1MW, състояща се от един вятърен генератор ... още

МАКИР - П

4000 Пловдив бул. Васил Априлов №20

тел: 032/648 527 ; 089 8574715 ; 089 8508188

www. makir.bg

ПРОЕКТАНТСКА ГРУПА „МАКИР”

ЕЛЕКТРОПРОЕКТИРАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ на следните видове обекти:

? жилищни сгради и обществени сгради, административно-битови сгради, заведения за обществено хранене, магазини, производствени сгради

? бензиностанции, газстанции, газстанции за компресиран природен газ

? трафопостове, разпределителни ... още

МАКРИС ГПХ

- Кабелна арматура НН, СрН и ВН

- Електроарматура за кабели

и въздушни ел.проводи НН,

Ср и ВН

- Механични и хидравлични инструменти

за обработка

на кабели

- Електроинсталационни материали

- Редови клеми и аксесоари

- Автоматични предпазители, контакти, малки разпределителни табла

- Подемни механизми

- Измервателни уреди

- Предпазни средства, защита от пренапрежение

София 1360, ул. „3019” № ... още

МЕТИКС

МЕТИКС

Комплектни трансформаторни постове, КРУ „UniSwitch” до 24 kV, ел. табла, електроапаратура

КРУ 24 кV СВС АВВ - вакуумен прекъсвач VD4/S с релейна защита и модул за телемеханично управление предназначен за монтаж в трафопостове за фотоволтаични и водни електрически централи и ветрогенераторни паркове.

Петрич, 2850, Промишлена зона

тел.: +359/745/60 743, факс: +359/745/60 742

e-mail: ... още

МУЛТИПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ

ултра малки Linux компютри в

ролята на интерфейсни конвертори:

RS-Ethernet / RS-Wireless

Компютърните модули SIA Ethernet/Wireless, разположени в конструкцията на обикновен бушон за монтаж на DIN релса, са едни от най-новите членове на семейството от умни устройства за създаване на M2M мрежи и системи на МПС ООД. Устройствата дават възможност за контрол на ... още

Невен-ЗИГ Солар

Фотоволтаични съоръжения - проектиране и изграждане до ключ

Невен-ЗИГ Солар

Енергия от слънцето

Повече от 40 години производствен опит

Над 200MW годишно инсталирани мощности в Европа

Гаранция за качество от Германия

Невен-ЗИГ Солар ООД

www.neven-sigsolar.com

бул. Цар Симеон Велики 105

Бизнес Център Европа, ет. 3

6000 Стара Загора

тел./факс: 042/ 25 25 00

моб.: 0887 59 25 00

info@neven-sigsolar.com

Neven-SIG Solar OOD

www.neven-sigsolar.com

Tzar Simeon Veliki ... още

П И Н КОНСУЛТ

Личен консултант за всеки етап от изграждането на Вашата фотоволтаична централа

Сравнителни оценки на предложени индивидуални решения от различни доставчици

Слънчево-енергийни одити

Дейности по изграждане на фотоволтаични електроцентрали:

- предпроектни проучвания

- проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация

- техническа поддръжка, управление и контрол

Технически решения за независимо енергийно захранване

Разработване на проекти за финансиране в ... още

ПОЛИМАТ

Заповядайте на МТП Пловдив - открита площ VIII - 42

1618 София, п.к. 109.

Бул. „Бр. Бъкстон” № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

Нивопоказателна техника:

- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни

колонки за вода, пара и процеси

- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

Индустриална арматура:

- Сферични кранове с ... още

ПОСОЛСТВО НА ИТАЛИЯ – ИЧЕ

ИТАЛИЯ

Палата 2

МЕЖДУНАРОДEН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

ПЛОВДИВ 2010

ADVENTURE CAR www.adventurecar.com

аксесоари и авточасти за спортни автомобили; облекло за автомобилни пилоти

CARAVAGGI www.caravaggi.com

шредери за раздробяване и преработка на биологични отпадъци

CHRISTIAN OF ROMA GROUP www.christian-of-roma.com

продукти за коса, ноктопластика, парфюмерия, грим

DAVID POSTAL MARKET www.davidpostalmarket.com

оборудване на фризьорски и козметични салони

ЕDILKAMIN www.edilkamin.com

камини и печки на дърва и на пелети.

GOLDEN ... още

ПРО ПАУЪР

Power Manager: ефективно управление на енергията

Какво е Power Manager?

Съвременните бизнес условия все по-настойчиво налагат ефективно управление на енергийните ресурси, използвани от фирмите. За постигането на тези цели до момента нямаше адекватен и рентабилен инструментариум, с който да се получава навременна и точна информация за текущия статус и история на потреблението. ... още

РЕМОТЕРМ

Основните акценти в енергийната промишленост:

• Доставка на износоустойчиви плочи за лопатки на мелещи вентилатори,

наварени вътрешно тръби за колена, транспортни връзки и други

абразивно натоварващи съоръжения.

• Термично прахови превантивни покрития на най-натоварените

участъци от корозия, абразия и ерозия

• Заваръчни консумативи, машини и обучение на заварчици и инженери

по ремонтно-възстановителни методи и технологии

България, 1220 София, ... още

РОКОН ТРЕЙД

Изграждане до ключ и

реконструкция на подстанции

• Комплексни релейни защити за електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и защити за мощни двигатели в ТЕЦ и помпени станции

• Телемеханика и диспечерско управление, предназначени за всички обекти от енергийната система и промишлеността

• Системи за сигнализация, контрол и управление

• Изцяло автоматизирани системи за ... още

СИМЕНС, направление  Енергетика

Само тревата ли прави града зелен?

Със своите решения за устойчива инфраструктура

Siemens помага на големите градове да съхранят природата си.

Попитайте жителите на един голям град как бихте могли да подобрите качеството им на живот и те ще ви дадат най-разнообразни отговори: по-чисти въздух и вода, по-добър градски транспорт, безопасни улици, ... още

СМЕ КОНСУЛТ

1463 София, България

Бул. Витоша 126, ап. 11

Тел.: +359 2 9520380

Факс: +359 2 8518718

Constanta, Romania

128 B.P.Hasdeu Str.

Bl. L10, sc.C, ap.30

Tel. / Fax: +40 241517020

Оценка на вятърния ресурс – Започнете от утре

СМЕ Уинд предоставя услуги по оценка на вятърния ресурс в Югоизточна Европа. Ние можем да отговорим на нуждите на клиенти също ... още

СТС СОЛАР

www.soalr.sts.bg

... още
СЪН СЕРВИЗ

За вашата енергийна ензависимост

СънСЪРВИЗ ЕООД е специалирина компания за консултиране и проектиране на фотоволтаични системи, вятърни турбини, инвертори и инверторни групи, акумулаторни станции, както и в продажбата на компоненти за тях.

Услуги: водене на процедура за изграждане от преотреждане на земя до 72 часова проба, одит по наредба 16-28, предпроектни и ... още

ЦПС

Надеждно електрозахранване при екстремни условия

UPS решения за индустрията

В качеството си на иновационен лидер в системите за непрекъсваемо електрозахранване SOCOMEC предлага надеждни технически решения в областта на електрическата защита на индустриалните процеси от прекъсвания на мрежовото електрозахранване и свързаните с това загуби на производствен материал, разрушаване на бази данни и повреди ... още


Top