РЕКЛАМИ В брой 3, 2010


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

PHOENIX SOLAR

НАДЕЖДНOСT,ИНОВАТИВНОСТ

И ТРАДИЦИЯ. PHOENIX SOLAR.

• Водещ системен интегратор (ЕРС) на фотовол-

таични централи по целия свят: консултации,

проектиране, развитие на проекти, израждане

до ключ, разработване на финансови концепции,

управление и поддръжка

• Установени партньорски отношения с инвес-

тиционни дружества и кредитни институции за

финансиране изграждането на соларни паркове

• Създаване на партньорска мрежа в България за

търговия с компоненти от ... още

POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK

• Отоплителни централи на биомаса

Инсталации с единична мощност от

300 kW до 30.000 kW

• Електрическа енергия от биомаса

Инсталации с единична мощност от

200 kWel до 20.000 kWel

• Централизирани системи за отопление

Посетете ни на

Международен Технически Панаир - Пловдив

27.09 - 02.10. 2010г.

павилион №10, щанд 10 C2

POLYTECHNIK Luft-und Feuerungstechnik GmbH

A-2564 Weissenbach (AUSTRIA), Hainfelderstr. ... още


Top