РЕКЛАМИ В брой 3, 2010


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

VESTAS

Слаб вятър.

Висока производителност.

Без противоречие.

Инсталирайки нов ветрогенератор на

всеки четири часа, ние даваме израз

на нашата страст –производство на

устойчива електроенергия от вятъра.

С нашите турбини V90-1.8/2.0 MW и

V100-1.8 MW можем да реализираме

висока производителност при средна

и дори при ниска скорост на вятъра.

Това е така, защото сме си поставили за

цел да оптимизираме 2-мегаватовата

си платформа за всякакви ... още


Top