РЕКЛАМИ В брой 2, 2015


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Областна администрация на Софийска област е партньор на ФЕЛА при Лесотехническия университет, София

Росица Иванова, oбластен управител на Софийска област

Госпожо Иванова, каква е тематиката на проекта и каква е неговата цел?

Съвместно с Факултета по eкология и ландшафтна архитектура (ФЕЛА) при Лесотехнически университет, София, Областна администрация на Софийска област изпълнява проект № ... още


Top